« Tagasi

Asustusjaotuse muutmine, Kohtla-Uueküla küla moodustamine

Toila Vallavolikogu on Kohtla-Nõmme elanike taotlusel algatanud 27. aprill 2022 otsusega nr 20 "Asustusjaotuse muutmise algatamine" alusel Kohtla-Nõmme alevi ja Roodu küla lahkmejoone muutmise Kohtla-Uueküla küla moodustamiseks.

Kõigil asjaomasel territooriumil elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel oli õigus esitada arvamusi või ettepanekuid Kohtla-Uueküla küla asustusjaotuse muutmise kohta kirjalikult kas Toila Vallavalitsuse e-posti aadressil toilavv@toila.ee või aadressil Pikk 13a, Toila alevik, Toila vald, hiljemalt 12.06.2022. Ühtegi ettepanekut ei laekunud.

Asjakohane avalik koosolek toimus 02.06.2022 kell 18:00 aadressil Savi tn 31 Kohtla-Nõmme alev.

30. augustil 2022 teeb Toila Vallavolikogu otsuse asustusjaotuse muutmise taotlemise kohta, misjärel esitab taotluse Rahandusministeeriumile. Asjakohased dokumendid on toodud järgnevalt: