Sihtgrupist sõltuvad toetused:
1) toetus koolisõiduga seotud kulutuste hüvitamiseks

 

Koolisõiduga seotud kulutused hüvitatakse Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil täies ulatuses.Hüvitatakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. 

Koolisõidu kulude avaldus

 

Toetuse saamiseks esitab täisealine taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse või digiallkirjastatuna e-posti teel aadressile kersti.tammesaar@toila.ee.

 

VASTUTAJA Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar, tel 336 9501 või 53316693

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord alates 01.01.2020