Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise keskkonnamõju hindamise aruanne

Korraldus

Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamine ARUANNE

 

Lisa 1

 

Lisa 2

 

Lisa 3

 

Lisa 4

 

Lisa 5

 

Lisa 6

 

Lisa 7

 

Lisa 8 - Avaliku arutelu koosoleku protokoll, 20.07.2021

 

Lisa 9 - Projekteerimistingimuste väljastamise menetluse KMH aruande kooskõlastamine, Keskkonnaamet

 

Lisa 10 - Reoveepuhasti keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine, Keskkonnaministeerium