Teade
Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise aruande ( töö nr 2019-0085) avalik väljapanek toimub 07.06.2021 kuni 07.07.2021 ja sellele järgnev avalik arutelu toimub 20.07.2021 kell 15:00 Toila vallamajas Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald.
Toila Vallavalitsuse 11.08.2020 korraldusega nr 213 on vastavaks tunnistatud Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise programm.
KMH eesmärk on kaasneva keskkonnamõju hindamine ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valik, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale.
KMH aruandega  on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel ja Toila vallavalitsuses aadressil Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald Ida-Virumaa tööpäevadel 9:00-14:00.
KMH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 07.07.2021 Toila Vallavalitsuse e-posti aadressil toilavv@toila.ee või posti teel Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald, Ida-Virumaa 41702.
 

***************************************************************************************************************

Teade
Toila Vallavalitsuse 11.08.2020 korraldusega nr 213 on vastavaks tunnistatud Viru rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise programm.
Otsustaja on Toila Vallavalitsus, esindaja planeerimisspetsialist Hannes Kohtring e-post: hannes.kohtring@toila.ee tel.591911171.

KMH eesmärk on kaasneva keskkonnamõju hindamine ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valik, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale.
Arendaja on Viru Rand OÜ, esindaja  juhatuse liige Igor Solomkin e-post: info@virurand.ee tel.56606987.

***************************************************************************************************************

KMH Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda SIIN

***************************************************************************************************************
Teade Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise programmi muudetud variandi avalikust väljapanekust

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele  § 16 teatab Toila Vallavalitsus Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise projekteerimistingimuste väljastamise menetluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi muudetud variandi avalikust väljapanekust alates 27.05.2020 kuni 10.06.2020 ja avaliku arurtelu toimumisest 17.06.2020 kell 15:00 Toila Vallamajas aadressil Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald.

Toila Vallavalitsuse 04.04.2018 korraldusega nr 82 „Keskkonnamõju hindamise algatamine projekteerimistingimuste väljastamise menetluses"  algatati Toila vallas Toila alevikus Jõe tn 12 kinnistul  Viru Rand OÜ kalatööstuse laiendamiseks reovee puhastusrajatise keskkonna mõju hindamine.

KMH eesmärk on kaasneva keskkonnamõju hindamine ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valik, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale.

Arendaja on Viru Rand OÜ, esindaja  juhatuse liige Igor Solomkin e-post: info@virurand.ee tel.56606987.

Otsustaja on Toila Vallavalitsus, esindaja planeerimisspetsialist Hannes Kohtring e-post: hannes.kohtring@toila.ee tel.591911171.

KMH programmiga ja lisadega on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel ja Toila Vallavalitsuses aadressil Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald Ida-Virumaa tööpäevadel 9:00-14:00.

KMH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 17.06.2020 Toila Vallavalitsuse e-posti aadressil Toilavv@toila.ee või posti teel Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald, Ida-Virumaa 41702.

Toila reoveepuhasti KMHP
Lisa1
Lisa2
Lisa3
Lisa4
Lisa5
Lisa6
Ülevaade seisukohtadega arvestamisest