« Tagasi

Jõhvi ja Toila valla ühinemislepingu avalikustamine

Perioodil 27.06 - 23.09.2024 toimub Jõhvi ja Toila valla ühinemislepingu avalikustamine. Avalikustamise perioodil on kõikidel valla elanikel võimalus esitada ühinemislepingule ettepanekuid või vastuväiteid, esitades oma ettepanekud vastaval vormil (vastuväited lihtkirjalikult) Toila Vallavalitsuse e-posti aadressil toilavv@toila.ee. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada tähtaegselt, st hiljemalt avalikustamise perioodi lõpuks.

Ühinemisleping on avalikustatud Toila valla veebilehel https://toila.kovtp.ee/yhinemislabiraakimised ning Toila Vallavalitsuses aadressil Pikk 13a, Toila alevik, Toila vald.