« Tagasi

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab projektitoetuste taotlusvooru

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab projektitoetuste taotlusvooru.

Avalduste esitamine läbi e-PRIA keskkonna toimub 11. - 18. märts 2024. a.

Avatud on meetmed:

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine (ettevõtluse meede)

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupi poolt on 30. aprill 2024. a .

Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Täpsem info tegevusgrupi kodulehel www.kirderannik.ee

TEAVITUS TOETUSE TAOTLUSE ESITAMISE KOHTA (ESF+)

Anname teada, et MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kavatseb esitada ajavahemikus 01.02-15.03.24 TOETUSE TAOTLUSE meetmesse 21.4.9.2 „Kogukonna juhitud kohalik areng" Kirderanniku Koostöökogu ühisstrateegias sisalduva ESF+ meetme elluviimiseks. Strateegia elluviimist planeerime alustada mais 2024.