« Tagasi

Kas korstnapühkija oled kutsunud?

Kütteseade vajab enne kütteperioodi hooldust. Enamasti juhtuvad hoonepõlengud kütteseadme rikkest, kulumisest või tahmapõlengutest mõranenud kütteseadme osadest välja leviva kuumuse või sädemete tõttu. Seda saab ära hoida kütteseadet regulaarselt hooldades ja selle korrasolekut kontrollides.

Korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal enne uue kütteperioodi algust, sest igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kord viie aasta jooksul on vaja eramaja korstnat pühkima ja seadmeid hooldama kutsuda kutseline korstnapühkija. Tahke küttega köetavas kortermajas peab igal aastal käima kutseline korstnapühkija. Korstnapühkija leitud vead tuleb enne seadme kasutamist parandada.

Päästeamet on loonud kõigile ohutusportaali (ohutusportaal.paasteamet.ee) kaudu võimaluse vaadata oma objekti hoolduse ajaloo andmeid. Sealt leiab ka nimekirja kutseliste korstnapühkijate ja pottseppade kohta. Kui hooldad oma kütteseadmeid, siis uuri, kas su eakatel sugulastel ja ka naabritel on küttekolded üle kontrollitud.

Kontrollitud ja puhastatud kütteseadmele, mida õigesti köetakse, võib külmal ajal kindel olla.