« Tagasi

Toila Vallavalitsuse PRESSITEADE

Toila Vallavalitsus esitab Toila Vallavolikogule ettepaneku OÜga Foronte sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

Ettepaneku ajendiks on asjaolud:

1) lepingutingimuste muutmise osas kokkuleppele mittejõudmine

2) eralasteaia osutatav teenus on oluliselt kulukam munitsipaallasteaia teenusest ja koormab ebamõistlikult valla eelarvet. Eralasteaia kulusid kaetakse teiste tegevuste arvelt;

3) vallal puudub vajadus osta sisse teenust eralasteaialt, kuna valla elanike ja lasteaiaealiste laste arv on vähenenud ning valla kohustust on võimalik täita munitsipaallasteaiaga;

4) finantsmajanduslik olukord.

Olulisena juhime tähelepanu, et Toila vald ei sulge eralasteada. Eralasteaia pidajal on kõik õigused ja võimalused teenuse jätkamiseks.

 

Eve East

vallavanem