« Tagasi

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 100 eurot, Toetus makstakse taotluse alusel ühele vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Toila valla elanikud.
Toetus määratakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 2 kuu jooksul alates õppeaasta algusest kuid mitte hiljem kui 31.10.2022 Toila Vallavalituse e-postile toilavv@toila.ee

Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.