« Tagasi

Kõrve - Toila mnt km 0,13-5,40 rekonstrueerimine

26. mail algavad tee-ehitustööd Kõrve-Toila maanteel km 0,13-5,398, mille käigus rekonstrueeritakse maantee. Tööde käigus toimub teekantendi freesimine, truupide ehitus, muldkeha remont ja katendi ehitus. Uuendatakse tehnovõrke, rajatake komplekstabileeritud kiht ja paigaldatakse uus asfalt.

Töid teostatakse kahes etapis:

  • I etapp Ranna ja Merepuiestee ristmik (5,4 km) – Toila peakraav (3,2km)

Esimesese etapi töid alustatakse Ranna ja Merepuiestee ristmikust suunaga Tallinn – Narva maantee poole. Ajavahemikul 26.05 – 28.05.21 teostakse lõigus km 5,4 – 3,2 asfaltkatte freesimistöid. Freesimistööde ajal reguleerivad liiklust reguleerijad. Alates 31.05.21 suletakse liiklusele  lõik Ranna ja Merepuistee ristmikust kuni Pika tänavani. Teega piirnevate kinnistute omanikele tagatakse prügiveo läbipääs ning omanikega lepitakse jooksvalt kokku kinnistutele ligipääsudes.

Tee-ehitustöödega jätkatakse Toila – Oru teest kuni Toila peakraavini orienteeruvalt alates 07.06.2021.

Pika tänava ja Toila – Oru vahelist lõiku hakatatakse ehitama orienteeruvalt juuni teisel poolel. Nimetatud lõigus kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore.

  • II etapp Toila peakraavist (3,2 km) Tallinn – Narva maanteeni (0+13 km)

Teise etapi töid alustatakse orineteeruvalt juuli esimeses pooles. Enne II etapi algust edastatakse täiendavalt informatsioon ehitustööde ja liikluskorralduse kohta.

Tööde tsoonis kehtestatakse liikumiskiiruseks 30 - 50 km/h.

Palume liiklejatel järgida liikluskorraldusmärke ja olla tähelepanelik ehitustööde tsoonis.

Tööde tellija on Transpordiamet, töövõtja Atemo OÜ projektijuhiks Rainer Vaidla, +372 5690 7103, rainer@atemo.ee

Liikluskorralduse skeemi vaata SIIT!