« Tagasi

PÄÄSTEAMET HOIATAB: Ohutu lõkketegemise reeglid

Ohutu lõkketegemise reeglid:

•  Enne lõkke süütamist veendu, et lõkkekoht ja selle ümbrus on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne ohtu loodusele.

•  Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsa, kuluheinale või muule põlevmaterjalile.

•  Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu, pappi ja paberit.

•  Lõket tuleb valvata ja hoida käepärast tulekustutusvahend – näiteks ämber veega, tulekustuti või veega täidetud voolik.

•  Enne lõkke juurest lahkumist veendu, et see oleks täielikult kustunud. Vajadusel vala lõkkekoht veega üle või kata pinnasega.

Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või SIIT