« Tagasi

Taotluste vastuvõtt eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks lõppeb 20. aprillil 2021

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas kolm aastat tagasi
eraisikutele suunatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
toetuse. Selle aja jooksul on riik toetanud üle 5000 majapidamise,
võimaldades 14,1 miljoni euro eestvälja ehitada puhta joogivee saamiseks
vajalik torustik ja nõuetekohane reoveesüsteem. Seoses eelarve
täitumisega lõpetab KIK 20. aprillil 2021 taotluste vastuvõtu. 

KIKi veemajanduse valdkonnajuhi Tõnn Tuvikese sõnul on eraisikute huvi
toetuse vastu olnud erakordselt suur. „KIK-i toel on saanud endale
joogivee- ja reoveekanalisatsiooni ühenduse mitmed inimesed, kellel
teenuse tarbimise võimalus varasemalt puudus. Toetuse abil on tänaseks
kvaliteetse veevarustuse saanud 9300 inimest ja nõuetekohase
reoveesüsteemi ca 13 000 inimest," lisab ta.

Kolme aasta jooksul on enim taotlusi esitatud Tallinna ja selle ümbruse
(927), Laulasmaa (421), Muraste (333), Aruküla (329), Võru (312) ja
Vääna-Jõesuu (296) asulate elanikelt.

„Taotlusvooru kinnitatud eelarvest, 15,3 miljonist eurost, on
rahastusotsustega kaetud 14,1 miljonit eurot, seega on eelarve maht
peaaegu ammendunud. Veel saame vastu võtta loetud arv taotlusi. Lõplik
rahastatavate projektide hulk sõltub mitmest asjaolust, näiteks tänaseks
esitatud taotluste rahastusotsustest, valminud projektide odavnemise
tõttu vabanenud vahenditest ja projektide katkestamistest," selgitab
KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer ja lisab, et need, kelle
taotlused on tänaseks juba esitatud ja hindamisel, on eelarves sees.

Toetust saavad küsida füüsilised isikud, kelle majapidamine asub
keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Seda saab
kontrollida KIKi kodulehel
<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine>.
Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule
omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.

Taotlusi võetakse vastu 20. aprillini E-toetuse keskkonnas
<https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf>
või KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti või posti teel.
Täpsema info tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt
<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine>.


Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus. Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine" ning Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Toetusega seotud lisainfo:
Kadri Haamer
KIKi projektikoordinaator
Tel: 6 274 183
kadri.haamer@kik.ee <mailto:kadri.haamer@kik.ee>