« Tagasi

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2021

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 01.02 - 01.04.2021. Programmi kaudu on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Projektide teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

(!) Toetust saavad taotleda vaid majapidamised, kelle elamu asub hajaasustusega piirkonnas (Toila valla üldplaneeringus määratud hajaasustusega piirkonnaks). Samuti ei tohi hajaasustusega piirkond kuuluda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonda, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel.

Täpsemad taotlemise aluseks olevad andmed asuvad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Projekti koordinaator Toila vallas on arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

Tehnilistes küsimustes aitab Toila valla ehitusspetsialist Hannes Lumiste, hannes.lumiste@toila.ee , +372 5361 1017

Rohkem infot https://toila.kovtp.ee/et/hajaasustuse-programm