« Tagasi

Ajutised meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Toila valla asutustes

Alates 01.12.2020 kuni 31.12.2020 kehtivad Toila valla asutustes alljärgnevad ajutised meetmed koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks:

 

Toila valla üldhariduskoolid

Lapsevanemate sisenemine kooli hoonetesse on reeglina keelatud. Õpilasi, kellel on köha või nohu või muud haigustunnused, kooli ei lubata. Huvitegevuse läbiviimisel tuleb lähtuda ning kinni pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

 

Toila valla koolieelsed lasteasutused

Lapsevanemate sisenemine lasteasutusse on reeglina keelatud. Lapse  üleandmine lasteasutuse töötajale toimub lapse ainult ühe vanema poolt  lasteasutuse õuealal. Lapsi, kellel on köha või nohu või muud  haigustunnused, lasteasutusse vastu ei võeta. Lapsevanem lahkub  lasteasutuse territooriumilt koheselt pärast lapse üleandmist ja vastuvõtmist. Huvitegevuse läbiviimisel tuleb lähtuda ning kinni pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

 

Toila valla rahvamajad/seltsimajad/spordikeskus

Ruumide väljarentimine on lubatud koosolekute (kuni 3 tundi)  korraldamiseks. Ruumide väljarentimine eraüritusteks (sünnipäev, pulmad jms) on keelatud. Avalike ürituste korraldamine kooskõlastada vallavalitsusega. Huvitegevuse läbiviimisel tuleb lähtuda ning kinni pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

 

Toila Muusika- ja Kunstikool

Lapsevanemate kooli ruumides viibimine on keelatud. Õpilasi, kellel on köha või nohu või muud haigustunnused, kooli ei lubata. Huvitegevuse läbiviimisel tuleb lähtuda ning kinni pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

 

Toila valla noortekeskused

Ruumide väljarentimine üritusteks on keelatud. Huvitegevuse läbiviimisel tuleb lähtuda ning kinni pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

 

Toila valla raamatukogud

Eelistada tuleks kontaktivaba laenutust, kuid säilib ka tavapärane.

 

 

Kõikides siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite  olemasolu. Regulaarselt tuleb tuulutada ruume ja desinfitseerida  pindasid. Tegevuste korraldamisel on vaja hoida osalejate vahel  distantsi ja võimalusel inimesi hajutada.

 

 

 

 

 

Täpsem info on leitav veebilehel https://www.kriis.ee/ ja Terviseameti veebilehe https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 

 

 

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛОСТИ ТОЙЛА

 

С 01.12.2020 по 31.12.2020 в учреждениях волости Тойла действуют следующие временные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19:

 

Общеобразовательные школы волости Тойла

Как правило, ограничивается доступ в здание школы родителей школьников.

Учащиеся с кашлем, насморком или другими признаками болезни в школу не допускаются. При занятии по интересам необходимо соблюдать ограничения, установленные Правительством Республики.

 

Детские дошкольные учреждения волости Тойла

Как правило, родители не допускаются в детское учреждение. Передача ребёнка работнику детского учреждения осуществляется только одним из родителей ребёнка во дворе детского учреждения. Дети с кашлем, насморком или другими признаками болезни в детское учреждениею приняты не будут. Родитель покидает территорию детского учреждения сразу после передачи и приёма ребёнка. При занятии по интересам необходимо соблюдать ограничения, установленные Правительством Республики.

 

Школа музыки и искусства волости Тойла

Нахождение родителей в помещениях школы запрещено. Учащиеся с кашлем, насморком или другими признаками болезни в школу не допускаютсяПри занятии по интересам необходимо соблюдать ограничения, установленные Правительством Республики.

 

Молодёжные центры волости Тойла

Запрещено сдавать в аренду помещения для мероприятий. При занятии по интересам необходимо соблюдать ограничения, установленные Правительством Республики.

 

Библиотеки волости Тойла

Следует отдавать предпочтение бесконтактной аренде, но обычная аренда остаётся.

 

Народные дома / дома обществ / спортивный центр волости Тойла

Аренда помещения возможна для проведения собраний (до 3-х часов). Аренда помещений для частных мероприятий (дни рождения, свадьбы и т.д.) запрещена. Организация массовых мероприятий согласовывается с волостной управой.  При занятии по интересам необходимо соблюдать ограничения, установленные Правительством Республики.

 

Дезинфицирующие средства должны быть доступны во всех помещениях. Помещения необходимо регулярно проветривать, а поверхности дезинфицировать. При организации мероприятий необходимо соблюдать дистанцию между участниками и по возможности рассеивать людей.

 

Более подробную информацию можно найти на сайте https://www.kriis.ee/

и на сайте Департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus