« Tagasi

Valminud on ida-viru maakonna tervise – ja heaolu profiil ning tegevuskava aastateks 2020-2022

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise eesmärgiks on Ida-Viru maakonnast üldise pildi andmine, mis loob eeldused analüüsiks ja annab sisendeid füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonna muutmiseks ning tervisekäitumise mõjutamiseks, parandades parema tervise kaudu maakonna elanike elukvaliteeti ja suurendades inimeste heaolu.

Ida-Viru maakonna tervise- ja heaoluprofiil on dokument, milles kajastatakse nii maakonna üldandmeid kui ka elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Profiili abil tuuakse välja maakonna peamised tervisekäitumise probleemid, vigastuste põhjused, sekkumist vajavad valdkonnad ning tegevused.

Profiil on suunatud kõigile omavalitsustele ja maakonna elanikele.

Ida-viru maakonna tervise – ja heaolu profiil 

Tegevuskava aastateks 2020-2022