« Tagasi

Toila valla kaasav eelarve 2020

Toila Vallavolikogu kinnitas 30.10.2019 toimunud istungil Toila valla kaasava eelarve korra, mille eesmärgiks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele kitsaskohale vallas. Kaasava eelarve kord on toodud valla veebilehel http://toila.kovtp.ee eelarve- ja majandusaasta aruanded alalehel.

Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot ning selle kasutamise osas võivad oma vormistatud ideid ja ettepanekuid esitada kõik vallas tegutsevad MTÜ-d, seltsingud või teised huvigrupid. Arvestama peab asjaoluga, et kaasava eelarve objektiks saab olla avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuse korraldamine), mille suurus on vähemalt 5 000 eurot. Idee või ettepanek peab pakkuma avalikku huvi, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ideede ja ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. detsembril 2019. aastal, misjärel vallavanema poolt moodustatud komisjon tutvub ning valib välja kuni 5 ideed, mis suunatakse avalikule hääletusele valla sotsiaalmeedia (Facebook) lehel ning paberkandjal valla raamatukogudes. Vormistatud ideed ja ettepanekud tuleb tähtaegselt esitada aadressil toilavv@toila.ee. Komisjon suunab ideed ja ettepanekud hääletusele hiljemalt 2. jaanuaril 2020. aastal. Toetatakse ideed, mis saab avalikul hääletusel kõige enim hääli. Juhul kui vahendeid jätkub, rahastatakse ka järgmist enim hääli saanud projekti.

Kaasav eelarve annab kogukondadele taas põhjuse kokku tulla ning arutada just oma küla või seltsi tegevuste kontekstis kõige olulisema üle. Kaasavat eelarvet rakendavad täna juba paljud kohalikud omavalitsused ning selle raames on viidud ellu väga huvitavaid ja avalikku ruumi ilmestavaid projekte. Inspiratsiooni ammutamiseks tasub vaid Google otsingukeskkonda sisestada märksõnad "kaasava eelarve projektid" ja järgneb väga palju erinevaid kogukondlikke algatusi - olgu selleks siis mõni mängu- või spordiväljak, kunstiline installatsioon vms.

Kiirustage, ideede vormistamiseks ja esitamiseks on jäänud ca 1 kuu. Idee vormistamiseks mõeldud vorm asub eelpool toodud veebilehel. Kui tekib kahtlusi oma idee sobivuse osas, tasub mõne vallavalitsuses töötava spetsialistiga nõu pidada.

Lennukaid ideid!

Mehis Luus
Arendusnõunik