« Tagasi

Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupis uus raha jagamise kord

Toetuste osas on tekkinud uued võimalused:

Tegevustoetused
Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Ida-Virumaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Ida-Virumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
Toetuse suurus on kuni 500 eurot.

Näiteks loominguline kollektiiv/spordiorganisatsioon saab taotleda tegevustoetust eestisisesteks sõitudeks, laagriteks (transport, majutus), ruumide rendiks. Projektitoetust võib küsida ürituste korraldamiseks (kontsert, võistlus, näitus jms), spordiorganisatsioonid osalemiseks välisvõistlustel, loomingulised kollektiivid näiteks osalemiseks konkurss-festivalidel väljaspool Eestit.

Loometöötoetused
Loometöötoetus eraldatakse maakonna loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik ja see eraldatakse füüsilisele isikule. 

Loometöötoetuse suurus on kuni 500 eurot aastas.         
Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks. 

Näiteks maakonna tegevkunstnikud saavad esitada loometöötoetuse taotluse näitustegevuseks. Taotluse võib esitada ka käsikirja, lavastuse jms valmimiseks.

Elutöötoetused
Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.         

Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.         

Juubelitoetused  
Juubelitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele alates nende 60. aasta juubelist.

Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 
Juubelitoetuse suurus on kuni 300 eurot.

Lisaks on meil olemas järgmised võimalused, mida seni on meie maakonna taotlejad vähe kasutanud:

Matusetoetused
Matusetoetusi eraldatakse Ida-Virumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks. 

Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot. 

Loomingulised stipendiumid
Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas. 

Näiteks loomingulist stipendiumit saab küsida oma näituse, kontserdikava ettevalmistamiseks. Samuti kirjandusteose kirjutamiseks.

Tunnustuspreemiad
Preemia eesmärk on tunnustada Ida-Virumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. 

Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot. 

Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest. 
Preemia eraldatakse füüsilisele isikule. 

Täpsemalt saab meie raha jagamise korraga tutvuda aadressil:
https://kulka.ee/ekspertgrupid/ida-virumaa/raha-jagamise-kord-kehtiv-alates-15-04-19

Täiendav info kontaktisikult: Angela Rätsep 53 40 84 34