« Tagasi

Kohtla jõe puhastustöödest

Kohtla jõe pikkus on 29 km, sellest oli kokku umbes 17 km reostatud. Reostunud olid nii jõepõhjas olevad setted kui ka jõe kaldad. Reostunud settekiht oli kohati isegi meetri paksune ning paiguti leidus pigiseid laike ka maapinnal.
2,3 kilomeetri pikkuse Vahtsepa kraavi põhjas oli umbes poole meetri paksune õlijääkidega saastunud mudakiht, milles leidus ka pigi.

Kohtla jõgi puhastatakse lõikude kaupa. Puhastatav jõeosa
eraldatakse ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutisse jõesängi. Kuivaks jäänud jõesängis kaevatakse reostunud pinnas välja ning puhastatakse. Puhastatud pinnast saab kasutada väljakaevatud alade täitmiseks ning vajadusel tuuakse juurde ka uut pinnast. 
2019. aasta suvel rajati Kohtla jõel puhastustööde käigus 3,4 kilomeetri pikkune uus jõesäng. Uue jõesängi rajamine oli vajalik, sest reostus paiknes väga suurel ja soisel maa-alal ning reostunud ala laius ulatus jõe ristlõigetel kohati kuni 150 meetrini, mis tähendab, et väljakaeve- ja tagasitäitemahud muutuksid väga suureks ning kulukaks.
Jõesängi on rajatud lookekohad ja tehiskärestikud, mis loovad kaladele soodsa elukeskkonna ja kudemistingimused ning annavad alale looduslähedase ilme.
Kohtla jões on reostunud pinnas välja kaevatud ligi 4 kilomeetri pikkusel lõigul. Kohtla jõel ja Vahtsepas on kaevatud 8 kilomeetri pikkune möödavoolukraav ja vesi on juhitud jõesängist puhastustööde ajaks kraavi. 
2,3-kilomeetrises Vahtsepa kraavis on reostus põhiosas välja kaevatud ning kuivab enne eeltöötlusplatsile äraviimist.

Käivad ettevalmistused järgmiste lõikude puhastamiseks. On rajatud juurdepääsuteed, tehakse raadamistöid, kaevatakse möödavoolukraavi ning lisaks projekteeritakse järgmiseid Kohtla jõe lõike. 
 

Rohkem infot SIIT