« Tagasi

Eriolukorrast väljumine Toila vallas

Eriolukorrast väljumine Toila vallas

Alates 18. maist alustavad Toila valla asutused eriolukorrast väljumisega ja muudavad järgnevatel nädalatel ja kuudel seni toiminud töökorraldust.

Kõigis asutustes jälgitakse võimaluste piires nakkusohu püsimiseni sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid ning jätkatakse suurema tähelepanu pööramist hügieeninõuete täitmisele, sh käte ja pindade puhastamisele ning desinfitseerimisele.

Töötajate ja külastajate kaitseks rakendatakse erinevaid asjakohaseid ettevaatusabinõusid ning seetõttu tuleb kõigil järgida asutustes kehtestatud reegleid. Asutustesse on keelatud tulla kõigil, kellel on haigustunnused või haiguse kahtlus.

Töökorraldus vallavalitsuses

Alates 18. maist 31.maini on Toila Vallavalitsus avatud kodanike teenindamiseks E-N kell 8-16.

Eelistatud on kontaktivaba asjaajamine s.t. e-posti, e-teenuste ja telefoni teel. 

Vajadusel piiratakse nakkusohu vähendamiseks samaaegselt asutuses viibivate külastajate arvu.

Sotsiaalteenused

Sotsiaalvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda sotsiaalvaldkonna spetsialistide poole.

Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar +372 53316693; kersti.tammesaar@toila.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Krista Kool +372 53419885; krista.kool@toila.ee

Jätkuvalt saab sotsiaaltoetuste avaldusi s.h. toimetulekutoetuse avaldusi esitada kontaktivabalt Toila vallamaja  postkasti, mis asub vallamaja peasissepääsu eesruumis. Kohtla-Nõmme ja Kohtla teenuskeskuste ning Voka sotsiaali postkastid asuvad sissekäigu ees.

Sotsiaalosakond palub jätkuvalt märgata üksi elavaid eakaid inimesi ning abivajajatest teada anda eelpool nimetatud telefoninumbritel.

Haridusasutused

Toila Gümnaasiumis ja Kohtla-Nõmme Koolis jätkub distantsõpe õppeaasta lõpuni. Koolidel on õigus korraldada õppetöö lähtudes iga õpilase individuaalsest vajadusest. Alates 18. maist on lubatud kontakttunnid, individuaalne õpe ja konsultatsioonid. Õppetöö läbiviimisel tuleb järgida 2+2 reeglit ning vajadusel peavad nii õpetaja kui õpilane kasutama isikukaitsevahendeid.

Koolitoidu jagamisega jätkavad koolid kuni õppeaasta lõpuni. Toila Gümnaasiumis jagatakse toidupakke distantsõppel olevatele õpilastele sooviavalduse alusel. Neile Toila Gümnaasiumi õpilastele, kelle õppetöö toimub koolis, tagatakse koolilõuna, samuti jätkub õpilasvedu vastavalt vajadusele.  Kohtla-Nõmme Koolis jagatakse toidupakke kõigile soovijatele kuni õppeaasta lõpuni.

Toila Muusika- ja Kunstikoolis jätkub nii distantsõppe kui ka õpe individuaal- ja rühmatundidega (kuni 10 osalejat).  Õppetöö läbiviimisel tuleb järgida 2+2 reeglit ning vajadusel peavad nii õpetaja kui õpilane kasutama isikukaitsevahendeid.

Voka lasteaed Naksitrallid ja Kohtla-Nõmme Kooli lasteaed ootavad lapsi uuesti lasteaeda alates 18. maist. Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi. Igasuguste haigusnähtudega laste vastuvõtmisest keeldutakse. Laste vastuvõtt ja üleandmine toimub lasteaia territooriumil õues. Lasteaia ruumidesse palume vanematel mitte siseneda. Lasteaeda ei ole lubatud kaasa võtta mänguasju.

Kultuur, Sport, Noorsootöö

Toila Vallaraamatukogu koos haruraamatukogudega on avatud tavapäraselt, kuid eelistatud on jätkuvalt kontaktivaba laenutus. Teenindusletist laenutamisel tuleb järgida 2+2 reeglit nii töötajal kui külastajatel. Lubatud väljaannete laenutus, lugemissaalide külastamine, avariiulite kasutamine maksimaalselt 5-le inimesele. Avatud on postipunktid.

Üldjuhul palutakse tagastada tagastuskasti või raamatukoguhoidjaga eelnevalt kokkulepitud kohta. Kõik tagastatavad raamatud jäävad 72 tunniks karantiini.

Toila avatud noortekeskused

Alates 18. maist on avatud avalikud noortekeskused. Töö korraldamisel tuleb jälgida, et ühes rühmas võib olla 10 noort ja noorsootöötaja, liikumine peab toimuma hajutatult, järgides 2+2 reeglit. Igal ajahetkel peab olema ülevaade noortekeskuses viibijatest.

Kui noortekeskusel pole võimalik vajalikke ohutusnõudeid täita, ei saa noortekeskus kontaktnoorsootööd pakkuda ja peab jätkama mobiilse/digitaalse noorsootööga. Kui nõudeid on võimalik täita välitingimustes, võib noortekeskus ka vaid oma väliterritooriumil tegevusi noortele pakkuda.

Välitingimustes peab jälgima samu juhiseid nagu sisetingimustes, välja arvatud nõuded ruumi tuulutamise, märgkoristuse ja temperatuuri reguleerimise kohta. Väljas kasutatavad vahendeid ja üldkasutatavaid pindasid peab vastavalt nõuetele puhastama.

Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus

Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus on avalikeks üritusteks suletud  kuni Vabariigi Valitsuse poolt uute suuniste saamiseni. Avalikke kultuuriüritusi mais ja juunis ei toimu. Spordikeskuses on lubatud viia läbi treeninguid, avatud on jõusaalid. Võib korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ja osaleb kuni 100 inimest.

Avalikud mänguväljakud, spordiväljakud, jõulinnakud skatepargid jms.

Avalike mänguväljakud, spordiväljakud, jõulinnakud, skatepargid jms. Avatakse alates 18.maist 2020 järk-järgult. Kasutamisel palume kõigil olla jätkuvalt ettevaatlikud ja igal kasutajal ka ise ohutusnõudeid rakendada - kanda kindaid või puhastada vahendid enne kasutamist. Väljakuid, mis on piiratud lintidega ei ole lubatud veel kasutada.

Spordiväljakutel, mänguväljakutel ja kõigil liikumisharrastajatel tuleb hoida distantsi teiste inimestega, järgida võimalusel  2+2 reeglit ning täita teisi Terviseameti poolt nõutud juhiseid.