« Tagasi

Alates 1. juulist 2019 ei registreerita vallavalitsuses surmasid

1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes surma registreerida.

Sellega muutub surma registreerimise süsteem ja surmafakti andmeid hakkab rahvastikuregistrisse edastama meditsiiniasutus (nt perearstid, haigla, kohtuarst). Seaduse muudatusega lõpeb linna- ja vallavalitsustel õigus surma registreerida.

Tervishoiuteenuse osutaja vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. See tähendab, et edaspidi saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest, mitte kohalikust omavalitsusest. Surmatõendi võib välja printida ka perearstikeskuse pereõde, sekretär või kliiniline assistent.

Samas saavad lahkunu lähedased aga kohalikust omavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust (avaldus).

Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna kohalikku omavalitsusse, pärast 1. juulit saavad surnu lähedased surmatõendi tervishoiuasutusest.

Rohkem infot SIIT   JA   SIIT