Koostöös arhitektuuribüroo b210-ga oleme loonud Toila Gümnaasiumile ja
Kohtla-Nõmme Koolile ruumianalüüsid, et kaardistada võimalused koolimaja
ruumide loogilisemaks ja avaramaks ümberkorraldamiseks. Tegemist on
tulevikuvaatega, mille poole me soovime liikuda ja millele tuginedes oma
haridusvaldkonna investeeringuid planeerida.

Miks on oluline tegeleda tänapäevast õpikäsitust toetava koolikeskkonna
kavandamisega, saab täpsemalt lugeda Eesti Arhitektide Liidu juhendist.

 

Koolide eskiislahendused:

TOILA GÜMNAASIUM

Toila Gümnaasiumi asendiplaan
Toila Gümnaasiumi ruumianalüüs
Toila Gümnaasiumi seletuskiri


KOHTLA-NÕMME KOOL

Kohtla-Nõmme Kooli ruumianalüüs
Kohtla-Nõmme Kooli seletuskiri