ERIOLUKORRAST VÄLJUMINE TOILA VALLAS   

 

TOILA VALLAVALITSUSE KORRALDUSED - muudetud kehtetuks Toila Vallavalitsuse korraldusega 12.05.2020 nr 127 "Eriolukorraga seoses Toila Vallavalitsuse poolt antud korralduste kehtetuks tunnistamine"

Toila Vallavalitsuse korraldus 16.03.2020 nr 58 Toila Vallavalitsuse hallatavate asutuste ajutine sulgemine
Toila Vallavalitsuse korraldus 24.03.2020 nr 75 Toila valla lastemänguväljakute, spordiväljakute, jõulinnakute, skateparkide jms ajutine sulgemine
Toila Vallavalitsuse korraldus 30.03.2020 nr 78 Toila Vallavalitsuse hallatavate asutuste töö korraldamine viiruse leviku tõkestamiseks
Toila Vallavalitsuse korraldus 07.04.2020 nr 95 Toila Vallavalitsuse 24.03.2020 korralduse nr 75 "Toila valla lastemänguväljakute, spordiväljakute, jõulinnakute, skateparkide jms ajutine sulgemine" muutmine
Toila Vallavalitsuse korraldus 28.04.2020 nr 106 Toila vallavalitsuse hallatavate asutuste ja muude avalikuks kasutuseks mõeldud asutuste töökorraldus eriolukorras

 

TOILA VALLA ERIOLUKORRA INFO

Vallavalitsuse töökorraldus
Haridus
Kriisikomisjoni info 
Toila Vallaraamatukogu annab teada  
Postiteenuse osutamisest 
Ürituste ärajäämine    
Oluline info eakatele
Dr Maria Aleksandrova töökorraldus
Mänguväljakute piiratud juurdepääs - MUUDETUD
Raamatukogude töökorraldus aprillis