KOV VALIMISED 17.OKTOOBRIL 2021

Toila valla valimiskomisjon

Asukoht:  Pikk 13a, Toila alevik, Toila vald

Tööaeg: 18.august- 15.september 2021 tööpäeviti kell 9.00-11.00,

                lisaks 7. ja 9. september 2021  kell 16.00-18.00

Koosseis:  

esimees - Jana Kangur, tel 3369965, e-post: jana.kangur@toila.ee

aseesimees - Marina Sorgus, tel 58847665, marina.sorgus@toila.ee

liikmed: Tiina Albi, Anneli Tint, Mehis Luus


Valimiskomisjoni otsused

Toila valla valimiskomisjoni 03.08.2021 otsus nr 1 "Valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

Toila valla valimiskomisjoni 03.08.2021 otsus nr 2, "Valimiskomisjoni tööaja määramine"

Toila valla valimiskomisjoni 19.08.2021 otsus nr 3, "Valimisliidu registreerimine"

Toila valla valimiskomisjoni 01.09.2021 otsus nr 4, "Valimisliidu registreerimine"

Toila valla valimiskomisjoni 09.09.2021 otsus nr 5, "Toila Vallavolikogu kandidaatide  registreerimine"

Toila valla valimiskomisjoni 10.09.2021 otsus nr 6, "Kandidaatide registreerimise otsuse tühistamine

Toila valla valimiskomisjoni 09.11.2021 otsus nr 7 "Toila Vallavolikogu liikmete registreerimine"

Toila valla valimiskomisjoni 09.11.2021 otsus nr 8 "Toila Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine"

Toila valla valimiskomisjoni 09.11.2021 otsus nr 9 "Toila Vallavolikogu lisamandaatide kinnitamine"

Toila valla valimiskomisjoni 11.11.2021 otsus nr 10 "Toila Vallavolikogu esimehe valimine"

Toila valla valimiskomisjoni 16.11.2021 otsus nr 11 "Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Toila valla valimiskomisjoni 16.11.2021 otsus nr 12 "Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

***********************************************************************************
KANDIDAADID Toila vallas
 
 
 
************************************************************************************
 
KOV2021 Hääletamisviisid EST

 

 

Valimiste periood koondub ühte nädalasse. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.
Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14. 
 
Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
 
Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

 

Toila vallas on moodustatud 4 valimisjaoskonda:

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Toila seltsimajas (Pikk tn 41, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond).

Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Voka raamatukogus (Narva mnt 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond).

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Järve noortekeskuses (Järve küla 10, Järve küla, Toila vald, Ida-Viru maakond).

Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kohtla-Nõmme rahvamajas (Kooli tn 9, Kohtla-Nõmme alev, Toila vald, Ida-Viru maakond.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.