Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemise teel moodustus uus omavalitsusüksus TOILA VALD. Uue omavalitsusüksuse õigused ja Toila Vallavolikogu 1. koosseisu liikmete volitused algasid 21.oktoobril 2017.

26. oktoobril 2017 valiti Toila Vallavolikogu esimeheks Roland Peets ja aseesimeheks Kalle Merilai.

Toila Vallavolikogu liikmete arv on 17.


Toila valla valimiskomisjoni koosseis:
Jana Kangur - esimees
Neeme Sild - aseesimees
liikmed - Tiina Albi, Lija Pojo, Renna Purga
asendusliikmed - Ly-Ene Onton, Aimi Oja

Valimiskomisjoni asukoht on Pikk 13a Toila alevik Toila vald
Kontakt: komisjoni esimees 50 79 562
              aseesimees 33 69 965
e-post : vk@toila.eeVALIMISKOMISJONI OTSUSED:

nr 1 "Valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine"
nr 2 "Valimiskomisjoni tööaja määramine"

nr 3 "Valimisliidu registreerimine"

nr 4 "Kandidaatide registreerimine"

nr 5 "Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine"

nr 6 "Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine"

nr 8 "Toila Vallavolikogu liikmete registreerimine"

nr 9 "Toila Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine"

nr 10 "Lisamandaatide registreerimine"

nr 12 "Muudatus Toila Vallavolikogu koosseisus"

nr 13 "Toila Vallavolikogu esimehe valimine"

nr 14 "Muudatus Toila Vallavolikogu koosseisus"

nr 15 "Valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

nr 16 "Muudatus Toila Vallavolikogu koosseisus"

 

VALIMISKOMISJONI KOOSOLEKUD:

koosolek nr 1, 09.08.2017

koosolek nr 2, 18.08.2017

koosolek nr 3, 08.09.2017

koosolek nr 4, 21.09.2017

koosolek nr 5, 03.10.2017

koosolek nr 6, 16.10.2017hääletamistulemuste protokollvalimistulemuste protokoll

koosolek nr 7, 20.10.2017

koosolek nr 8, 26.10.2017

koosolek nr 9, 14.11.2017

koosolek nr 10, 09.05.2018