« Tagasi

Omaloomingukonkurss

Toila raamatukogu kuulutab EV 100 ja Toila valla 25. sünnipäeva puhul välja OMALOOMINGUKONKURSI,

millest on oodatud osa võtma valla lasteaedade ja koolide õpilased ning kõik valla elanikud.

 

Konkursi teema on „Kodumaa algab kodust"

Pole ju kodumaa midagi kauget ja abstraktset,

see algab meie lähiümbrusest – kodust, kodukülast, kodukandist.

 

Oodatud on loomeleiud erinevatelt kunstialadelt:

* kirjatööd olenemata žanrist või stiilist – luuletused, jutustused, esseed, poeemid, mõtisklused, mälestuskillud;

* joonistused;

* fotod;

* videod.

Tingimused:

1. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe töö.

2. Võistlustöö palume varustada oma andmetega: nimi, vanus, elukoht, kool/lasteaed ning pseudonüüm või märgusõna.

3. Eelarvamustevaba hinnangu saamiseks edastame võistlustööd žüriile lugemiseks ning hindamiseks pseudonüümi või märgusõnaga allkirjastatult.

Omaloomingukonkurss toimub viies vanuseklassis:

kuni 7 aastased

7-10 aastased

11-14 aastased

15-19 aastased

20 aastased ja vanemad

Kõigi vanuseastmete parimatele auhinnad!

Võistlustööde esitamine

Tööd võib saata elektrooniliselt e-posti aadressile lea.rand65@gmail.com või saata/tuua paberkandjal Toila raamatukogusse aadressil Pikk 13a, Toila 41702.

Tööde esitamise viimane tähtaeg on 10. aprill 2018. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Võistlustööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Toila raamatukogusse. Parimad tööd avaldatakse valikuliselt Toila valla lehes ja Toila raamatukogu FB lehel.

Laekunud fotodest ja joonistustest vormistatakse näitus Oru pargi Promenaadiks.

Kirjanduslikke konkursitöid kasutatakse Oru pargi Promenaadi vahetekstides.

Võitjatest teavitamine

Erinevate vanusegruppide võitjate nimed avaldatakse Toila raamatukogu FB lehel, Toila valla kodulehel ja Toila valla lehes.

Võitjatega võetakse ühendust ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks Toila valla 25. sünnipäeva aktusele.