« Tagasi

OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

 

Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid:

 • patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed nt kraadiklaas;
 • vananenud ravimid, värvid, lakid, liimid ja lahustid;
 • õli sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas, ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms);
 • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms);
 • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid)

 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid asuvad:

 • Toila alevikus:  Pikk tn 41 - Vastuvõtt toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

Jäätmete üleandmiseks eelnevalt kokku leppida tel +372 53 330 425, Kristel Sammel (vallavara spetsialist)

 • Voka alevikus: Narva mnt 5a (jäätmemaja)
  Jäätmete üleandmiseks  eelnevalt kokku leppida tel +372 56 147 667, Tiina Juursalu (heakorratöötaja)
   
 • Kohtla-Nõmme alevikus: Kaevurite pst 19
  Vastuvõtuaeg kolmapäeviti 16.00 - 18.00

 

Elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta. Jäätmete kogumise ja käitlemise kulud kannab vald.
Ettevõtete kohus on oma ohtlikud jäätmed üle anda vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ohtlike jäätmete käitlemise, vastuvõtu ja sellega seotud küsimuste kohta saab infot valla  keskkonnaspetsialistilt telefonidel 33 73348, 53024111 või e- posti teel: margit.juuse@toila.ee.

 

Toila valla ja Kohtla-Järve linna Järve linnaosa jäätmejaam asub Toila vallas Järve külas  Jäätme maaüksusel - kaart.

Jäätmejaam on avatud:
esmaspäev ja laupäev 10.00 - 14.00
teisipäev, neljapäev ja reede 14.00 - 18.00

Infotelefon vallavalitsuses 33 73 389, 53024111

Vastu võetakse ohtlikke jäätmeid, elektroonikajäätmeid ja probleemtooteid. 

 

Jäätmete nimekiri:

 • Kasutatud akud ( pliiakud, nikkel-kaadmium akud või raud-nikkel akud)
 • Patareid ja väikeakud
 • Vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud
 • Aegunud ravimid
 • Elavhõbedat sisaldavad termomeetrid
 • Päevavalgustuslambid
 • Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed ( omavahel kokku segada keelatud, sest see võib tekitada ettearvamatuid ohte)
 • Ohtlike ainete pakendid (taara)
 • Kemikaalijäätmed (taimekaitsevahendid, olmekemikaalid )

Vastu võetakse ka lammutamata elektroonikatooteid:

 • Külmkapid, sügavkülmikud, telerid, arvutid jt. elektroonilised kodumasinad

Vastu võetakse ka:

 • Sõiduautode rehvid
 • Asbestijäätmed (eterniiti kuni 20 tahvlit)
 • Lehtklaasi väheses koguses

 

Ettevõtetelt ohtlike jäätmeid vastu ei võeta.