« Tagasi

Hanked

TOILA VALLA HANKED

 Toila valla HANKEKORD

Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete ( sh lihthangete) kohta saabhttps://riigihanked.riik.ee/, kirjutades otsinguväljale "hankija nimi"  sõna Toila Vallavalitsus.

 

Toila valla 2018.aasta HANKEPLAAN

 

Täitmisel riigihanked:

Toila valla teede pindamine

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 198939

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198939

Lisainfo: Hannes Kohtring, e-post hannes.kohtring@toila.ee tel.59191117

 

Kohtla-Nõmme rahvamaja esifassaadi remont

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 198940

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198940

Lisainfo: Urmas Aunap, e-post urmas.aunap@toila.ee tel.58872100

 

 

Toila valla 2017. aasta HANKEPLAAN

Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete ( sh lihthangete) kohta saab https://riigihanked.riik.ee/, kirjutades otsinguväljale "hankija nimi"  sõna Toila Vallavalitsus.

Täitmisel riigihanked:

Toila valla tänavalgustuse hooldustööd

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 198046

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198046

Lisainfo: Mehis Luus, tel +372 520 9403, e-post mehis.luus@toila.ee

Toila valla haljasalade hooldamine 2016-2017

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 173086

https://riigihanked.riik.ee/register/HankeTeated,form.sdirect

Lisainfo: Piret Aller, tel + 372 518 2845; e- post: piret.aller@toila.ee

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine 2013-2017

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 142923

https://riigihanked.riik.ee/register/HankeTeated,form.sdirect

Lisainfo: Piret Aller, tel + 372 518 2845; e- post: piret.aller@toila.ee

Toila valla teede hooldus 2017 - 2019

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 187960

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/187960

Lisainfo: Hannes Kohtring, e-post hannes.kohtring@toila.ee

Toila aleviku noorteväljaku elementide ost ja paigaldamine

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 186358

https://riigihanked.riik.ee/register/HankeTeated,form.sdirect

Lisainfo: Piret Aller, tel + 372 518 2845, e- post: piret,aller@toila.ee

 

HANKETEATED alla lihthanke piirmäära

- Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alla 2 000 € (ilma käibemaksuta)

2017

- Ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2017 ( TEOSTAMISEL)

 Lisa1- Hinnapakkumuse vorm

- Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega 2 000- 4 999 €; ehitustööde tellimine maksumusega 2 000- 9 999 € (ilma käibemaksuta)

2017

- Toila noorteväljaku ala rajamine ( TEOSTAMISEL)

2016

- Voka jäätmemaja katusekatte vahetamine ja üldehitustööde tegemine  (LÕPETATUD)

- Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega 5 000- 9 999 € ja ehitustööde tellimine maksumusega 10 000- 29 999 € (ilma käibemaksuta)

2017

2016

- Vokas Narva mnt 2 hoones rekonstrueerimistööde teostamine   (LÕPETATUD)

- Vokas Tiigi tänava asfaltkatte remonttööd   (LÕPETATUD)

 

KOHTLA VALLA HANKED

Kohtla valla HANKEKORD

Kohtla valla 2012.a. hankeplaan

Kohtla valla 2013.a. hankeplaan

Kohtla valla hankeplaan 2014

Kohtla valla hankeplaan 2015

Kohtla valla hankeplaan 2016, muudatus, muudatus

Kohtla valla hankeplaan 2017

Hankeplaani 2017 muudatus

 

 2017.a. läbiviidud hanked

*Viitenumber 185329  Kohtla valla haljasalade ja parkide niitmistööd 2017

*Viitenumber 185352  Järve küla sademevete kanalisatsiooni rajamine

*Viitenumber 184826  Teehoiutööd

2014.aastal läbiviidud hanked

*Lihtmenetlusega hange sõiduauto kasutusrendile võtmiseks

algatamisotsushankedokumendidhankemenetluse lõpetaminetulemuste hindamine

*Järve mõisa pargi rekonstrueerimine I etapp

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Peeri-Kabelimetsa tee rekonstrueerimine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Järve mõisa tall-tõllakuuri konstruktsioonide tugevdamise teostaja leidmine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Järve küla sadeveekanalisatsiooni projekteerimine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Geideri teenuse ostmine Kohta vallas 2014

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla tolmuvaba kattega teede auguremont 2014

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla kruusateede remondi 2014 teostaja leidmine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

 2015.a. läbiviidud hanked

*Kohtla valla teedel tolmuvaba kattega teede auguremont

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla kruusateede remont 2015

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla haljasalade ja parkide niitmine 2015

algatamisotsushankedokumendid

lisa 1lisa 2lisa 3lisa 4lisa 5lisa 6lisa 7lisa 8lisa 9lisa 10

hanketulemuste kinnitamine

*Kaasikaia küla tee pindamine

algatamisotsushankedokumendid

hanketulemuste kinnitamine 

* Kohtla valla teede talihoole (2015-2016)

algatamisotsushanketulemuste kinnitamine

 

KOHTLA-NÕMME HANKED

HANGETE KORRALDAMISE KORD

2017. aasta HANKEPLAAN

Lihthanke „Kohtla-Nõmme Kooli virgestusala rajamine" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus
uudis
fotod

Lihthanke "Kohtla-Nõmme alevi Tööstuse tänava remont" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse
pakkumuste tagasilükkamine ja hankemenetluse lõppemine
uus hange
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme alevi Jaama tänava pindamine" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke „Kohtla-Nõmme Rahvamaja fassaadi renoveerimine" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse

hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
uus korraldus
viide hankeregistrisse

tulemus
tulemuse vaidlustamine

Lihthanke „Kohtla-Nõmme jalg- ja jalgrattatee projekteerimine ja ehitamine" korraldamine 
korraldus
viide hankeregistrisse

Lihthanke „Omanikujärelevalve teenuse tellimine" korraldamine
korraldus
viide 
hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Lihthanke "Kohtla-Nõmme Kooli piirdeaia rajamine" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme alevi tänavate talihooldus" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Tasakaaluraja rajamine" korraldamine
korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

 

 

2016. aasta HANKEPLAAN

Lihthanke "Kohtla-Nõmme Lastepargi mänguala rajamine" korraldamine 
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse

tulemus
teave
fotod
video

Lihthanke "Helitehnika ostmine" korraldamine
tulemus

Lihthanke "Pöördosmoosseadme ostmine ja paigaldamine" korraldamine 
tulemus

Lihthanke „Kohtla-Nõmme Juurdeveo tn 2 mänguväljaku rajamine" korraldamine
Korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus
teave
fotod

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla tänavate talihooldus" korraldamine
Korraldus
viide hankeregistrisse
tulemus

 

2015. aasta HANKEPLAAN

Lihthanke „Kohtla-Nõmme vallale elektrienergia ostmine 2016.-2018. aastaks" korraldamine
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine:
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
t
ulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme lastekodu fassaadi renoveerimine" korraldamine
korraldus
hankedokumendid
v
iide hankeregistrisse
t
ulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus
teave

Lihthanke "Kohtla-Nõmme lastekodu fassaadi renoveerimine" korraldamine 
korraldus
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus

Lihthanke "Kohtla-Nõmme valla tänavate talihooldus" korraldamine
korraldus 
hankedokumendid
viide hankeregistrisse
tulemus