« Tagasi

Arutelu Kohtla-Nõmme skatepargi teemadel - TÄIENDATUD

Toila valla hariduskomisjon kutsub kõiki Kohtla-Nõmme ekstreemspordi huvilisi 16.05, kell 19.00 Kohtla-Nõmme rahvamajja, et arutada skatepargi teemadel.

Taustinfo Kohtla-Nõmme skatepargi projektist:

Pärast haldusreformi toimumist on uus moodustunud vald pidanud kõik pooleliolevad projektid üle vaatama ning hindama ennekõike nende optimaalsust, teostatavust ja funktsionaalsust. Eelarve- ja majanduskomisjon on seadnud uute investeeringute puhul 2 kriteeriumit – investeeringuga peab kaasnema kas kulude kokkuhoid või oluliselt suurenema kasutajate arv.

Taust: Kui festivali „Mägede Hääl" korraldajad pöördusid valla poolt sooviga rajada Kaevandusmuuseumi territooriumile statsionaarne skatepark, mis oleks nö kingituseks kohalikele noortele, siis kahe asja kõrvutamisel jõuti ideele nende soov ja endise Kohtla-Nõmme valla poolt koostatud projekt ühendada. Ühendamise sisuline idee seisnes ennekõike selles, et varem koostatud projekt oli oma valitud lahenduse poolt vähese funktsionaalsusega ning selgelt ülehinnatud.

Rahaline pool: Kui esialgne lahenduse suurus mahtus 60m2 peale, siis alternatiivsed hinnaküsimused kinnitasid, et sama raha eest oleks võimalik rajada kuni 600m2 oluliselt suurema funktsionaalsusega skatepark.

Mis teeb uue lahenduse eriliseks: Festivali „Mägede Hääl" korraldajad kaasasid omalt poolt pakutud lahenduse väljatöötamisse professionaalsed ekstreemsportlased, kes on ise parkide projekteerimise ja ehitamisega seotud olnud. Iga-aastaselt koostöös Mägede Hääle meeskonnaga on idee teha Kohtla-Nõmme skatepargis võistlus, mis oleks suunatud nii harrastajatele kui professionaalidele, kellest viimased motiveeriksid kindlasti ka kohalikke noori rohkem skateparki kasutama ja tegevusalal oskusi täiendama. Pargi rajamisel jätkuks professionaalsete ekstreemsportlaste kaasamine nt huviringi näol, mille osas on nii sportlastel endil kui vallal huvi olemas.

Miks ei saa sama lahendust teha rahvamaja juurde: Kohtla-Nõmme rahvamaja juurde asfaltplatsile skatepargi rajamisega ei kaasne professionaalsete ekstreemsportlaste huvi pargi edaspidise kasutamise osas, kuna tegemist ei ole neile atraktiivse asukohaga. Jääksid ära võimalikud võistlused (kuna kohapeal ei ole kompetentsi nende korraldamiseks) ning võimaliku ekstreemspordi huviringi loomine. Lisaks on sarnase lahenduse (kaussjas betoonpark) nö ümbertõstmine rahvamaja juurde asfaltplatsile ehituslikult kallim, mis ületab projekti kogumahu. Aheraine on osaliselt juba ettevalmistatud pinnas, kus kaasneksid vaid kaeve- ning tihendustööd, kuid rahvamaja juures tuleks hakata pinnast vastavaks kohendama ning aherainet (killustikku) juurde tooma.

Rahvamaja juurde pargi ehitamine samaväärses mahus oleks kallim ning väline huvi selle kasutamiseks olematu. Kas see on oluline? Uue Toila valla jaoks on, kuna noored peaksid saama parimat eeskuju ning nende tegevus positiivset tähelepanu mitte vaid Kohtla-Nõmme asula, vaid kogu maakonna ja Eesti piires.

 

Kerda Eiert
Toila abivallavanem
kerda.eiert@toila.ee

 

ESITLUS