Õpetaja vaba ametikoha konkursi korraldamine

Voka Lasteaed Naksitrallid kuulutab välja konkursi õpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks. Osalemiseks palume esitada avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 2.augustiks...

Hanked

      Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta HANKEPLAAN   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja...

Eelarve ja maj.aasta aruanne

Toila valla eelarved 2017.aasta eelarve   2016. aasta eelarve    2015. aasta eelarve ,  seletuskiri 2014. aasta eelarve...

Kalmistupühad 2017

  TOILAS          2. juulil kell 12.00 PÜHAJÕEL   2. juulil kell 13.30    

Perearstid

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

Suurjäätmete konteinerid 2- 6.06.2017

  Suuremõõtmeliste jäätmete kogumiseks paigaldatakse täiendavalt konteinerid aiavahemikul 2- 6.06.2017! Lisainfo- Piret Aller, 518 2845   Suuremõõtmeliste...

Rahvaküsitluse tulemused

Suur tänu kõigile rahvaküsitluses osalenutele! Kokku osales küsitluses 389 inimest ehk 20,23%. Nimekirjas oli kokku 1923 inimest. Küsimusele «Kas toetate Alajõe, Iisaku,...

Rahvaküsitlus 23. ja 24. aprillil 2017

Vabariigi Valitsus on 15.02.2017. a teinud ettepaneku sundühendamiseks kaheksale Ida-Virumaa omavalitsusele: Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse, Tudulinna ja Illuka...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt, moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Õpilasmalev 2017

Tihtipeale on tööle kandideerides paljude kandidaatide nõrkuseks tööandja silmis vähene töökogemus. Kuidas aga töökogemust saada kui kõik nõuavad eelnevat töökogemust? Lahendus on...

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 2017

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017.a taotlusvoor  järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse,...

JÄÄTMEINFO

  KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU   Korraldatud jäätmevedu Toila vallas teostab  perioodil 15.10.2013- 15.10.2017.a EKOVIR OÜ. Ekovir OÜ kontaktandmed : ...

Hulkuvad loomad

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Tunnustame ettevõtlikke noori

Tunnustame täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programmi raames 7-26 aastaseid Toila valla, Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ning Kohtla-Järve linna noori! Kandidaate...

Jõhvi töömess

15.märtsil 2017  toimub Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi töömess

Voka Avatud Noortekeskus osaleb programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Voka Avatud Noortekeskus osaleb september 2016 - september 2018 programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Ida-Viru keskpiirkonna koostöögruppi...