Toila valla üldplaneering

Toila valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustustega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu kaaseesmärgiks on koondada ja täpsustada Toila valla erinevaid eluvaldkondi kajastav digitaalne kaardi- ja kohtteabematerjal, mis on pädevaks aluseks maakasutuse jt ressursside säästvaks juhtimiseks ja haldamiseks ning edasiste planeeringute koostamiseks.

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Selle koostamise käigus üritati leida parim lahendus vastuoludele, mis eksisteerivad näiteks riigi, valla üldsuse ja erinevate huvigruppide vahel.

Üldplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat üldplaneeringut perioodiliselt üle vaatama ja vastavalt elu käigule läbi uute detailplaneeringute.

Koostatud üldplaneering täpsustab seadustest ja keskkonna väärtustest lähtuvad piirangud, seab keskkonnatingimused ning näitab valla elanikkonnale realistlike arenguprognooside alusel maakasutuslikud eeldused:

  • atraktiivse, turvalise ja tervisliku elukeskkonna loomiseks püsielanikkonna kinnitamiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse võimaldamiseks;
  • elamuehituseks valla territooriumil koos elukeskkonna väärtuste säilitamise ja arendamise ning teiste maakasutusliikide tasakaalustatud arenguga;
  • ettevõtluse arengu soodustamiseks tootmisettevõtete võimalike asukohtade esitamisega;
  • detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste koostamiseks.

 

Toila valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu ülevaatamine

Endise Kohtla valla üldplaneering

Endise Kohtla valla üldplaneeringu dokumendid asuvad järgmistel linkidel:

 

Endise Kohtla-Nõmme valla üldplaneering