Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise kord ja vormid

21. septembril 2011. aastal kinnitas Toila vallavolikogu Toila valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korra. Viimane toetuse andmise kord oli kasutusel juba aastast 2003 ning ilmselgelt ei olnud enam hetkeseisu arvestades aktuaalne. Lisaks tundus ebaloogiline toetuse andmine võrdsetel alustel nii tegevustoetuse andmiseks kui ka erinevate projektide elluviimiseks.

Uues mittetulundusliku tegevuse toetamise korras eristatakse nelja eri tüüpi toetust - 1) toetus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks (tegevustoetus), 2) noorsootööga ja noorte treeningutega seotud tegevusteks, 3) projektide kaasfinantseerimiseks ja 4) toetus avalike ürituste läbiviimiseks. Iga eri liiki toetuse taotlemise puhul tuleb vallavalitsusele esitada 1. novembriks eraldi taotlus, märkides ära, et millist tüüpi toetust taotletakse. Üks mittetulundusühing või seltsing võib korraga esitada mitu eri liiki toetuse taotlust.

Kui varasemalt ei olnud MTÜ-l toetuse laekumise järgselt konkreetseid kohustusi oma elluviidavate tegevuste osas, õigemini nende tegevuste vastavust ei võrreldud taotluses esitatud tegevustega, siis nüüd on muutunud ka see konkreetsemaks. Projektide kaasfinantseerimise toetuseks tuleb samuti esitada 1. novembriks taotlus, kus on toodud kogu järgneva aasta teostatavad projektid, st MTÜ-d peavad hakkama oma projekte pikemalt ette planeerima. Kaasfinantseeringu toetus kantakse taotlejale üle vaid juhul, kui MTÜ-l on ette näidata rahastaja toetusotsus. See võimaldab ka vallal saada hea ülevaade valla territooriumil elluviidavatest projektidest, mille osas oli varasemalt keeruline järge pidada.

Samuti on korras seatud eri tüüpi toetustele piirmäärad - kuni milleni või alates millest võib üht või teist tüüpi toetust taotleda. Summade määramisel on aluseks võetud varasemate aastate statistilised näitajad, mistõttu ei tohiks ükski taotleja tunda end piiratuna.

Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise vormid:

  1. Toetus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks - tegevustoetus (.doc) (.odt)
  2. Noorsootööga ja noorte treeningutega seotud tegevusteks (.doc) (.odt)
  3. Projektide kaasfinantseerimiseks (.doc) (.odt)
  4. Toetus avalike ürituste läbiviimiseks (.doc) (.odt)

Loe täpsemalt : Toila valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

 

Tegevustoetuse kasutamise aruande esitamise kohustus

Mittetulundusühingud ja seltsingud, kes on Toila vallalt taotlenud 1. toetusmeetme alt toetus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, tegevustoetuse kasutamise aruannet esitama ei pea. Küll tuleb aga esitada kinnituskiri, kus ühingu seaduslik esindaja kinnitab oma allkirjaga, et tegevustoetus on kasutatud sihtotstarbeliselt ning vastavalt taotluses kirjeldatule.

Ülejäänud toetusmeetmete puhul tuleb esitada tegevustoetuse kasutamise aruanne, ja selle esitamise tähtaeg on käesoleva aasta viimane kuupäev. Ühingud, kes on taotluses kirjeldatud ja toetuslepingus kajastatud tegevused ellu viinud, võivad esitada tegevustoetuse kasutamise aruande peale tegevuste lõppu (ei pea aasta viimast kuupäeva ootama). Seatud tähtaeg on väga olulise tähtsusega ning see mõjutab otseselt järgmise aasta tegevustoetuse saamist.

Vastavalt valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korrale on Toila vallal õigus jätta kõik ühingu poolt esitatud tuleva aasta tegevustoetused rahuldamata, kui aruandeaasta taotluses või tegevustoetuse kasutamise kokkuleppes kirjeldatud tegevused ei kattu aruandes toodud tegevuste ja nende maksumustega. Kui saadud toetust ei ole kasutatud sihipäraselt, siis jätab vald tuleva aasta toetustaotluse rahuldamata.

  • 1. toetusmeetme: mittetulundusliku tegevuse toetamine kinnituskirja näide (.doc) (.odt), millega tuleb kinnitada, et saadud toetus on kasutatud sihtotstarbeliselt ning vastavalt taotluses kirjeldatule.
  • 2., 3. ja 4. toetusmeetme ARUANDEVORM (.doc) (.odt)

 

Aruande esitamise tähtaeg on 31.12.2016

Kinnituskiri ja aruanded tuleb saata aadressil toilavv@toila.ee või paberkandjal Pikk 13a, 41702 Toila, Toila Vallavalitsus. Aruande täitmise kohta on võimalik küsida valla arendusnõunikult, aadress mehis.luus@toila.ee või telefonil +372 520 9403.