Projekt: Toila sadamakai ja slipi rekonstrueerimine

Projekti sisu: Toila sadama amortiseerunud sadamakai rekonstrueerimine ja slipi ehitus, sh vana slipi sulgemine.

Projekti algus: aprill 2013

Projekti lõpp: mai 2013

Toetuse suurus: 100% e. 108 196,17 eurot (km ei olnud abikõlbulik)

 

 

Projekt: Toila kalasadama akvatooriumi süvendamine

Projekti sisu: Toila sadama akvatooriumi süvendamine/puhastamine setetest

Projekti algus: aprill 2013

Projekti lõpp: august 2013

Toetuse suurus: 100% e. 39 485,00 eurot (käibemaks ei olnud abikõlbulik)

Toila Sadama teenuste hinnakiri

Teenus Ühik Toila kalurid* Toila elanikud** Külalised***
Kaimaks                                                                
Kalapüügilaevad, mille kodusadam ei ole Toila sadam jm/h x x 0,10
Jahid, kaatrid, mille kodusadam ei ole Toila sadam ööpäev x x 10,00
Kalapüügilaevad teraskorpusega üle 12m kuu 100,00 x x
Jahid, kaatrid ja mootorpaadid kuu 25,00 35,00 50,00
Sõudepaadid kuu 8,00 10,00 12,00
Sadama territooriumi ja teenuste kasutamine        
Slipi kasutamine kord 5,00 5,00 5,00
Slipi kasutamine kuu 15,00 15,00 15,00
Sadama territooriumil jahtide, kaatrite, võrkude, masinate, kauba, kastide jm hoiustamine m2/kuu 0,50 1,00 1,50
Sadama laohoone bokside kasutamine kuu 15,00 15,00 30,00
Sadama territooriumi hooldus/heakord, sh prügivedu obj/kuu 1,00 1,00 1,00
Rataslaaduri kasutamine sadama territooriumil kord 5,00 5,00 5,00
Parkimine (periood 01.06-31.08)        
Sadama- ja rannaala parkimisala kord x 5,00 5,00

* Toila kalurid - sadamakapteni poolt registreeritud Toila sadama kalurid, kes omavad sissekirjutust Toila valda.

** Toila elanikud - Toila valla elanikud, kes omavad Toila valla sissekirjutust.

*** Külalised - väljastpoolt Toila valda saabuvad isikud, sh elanikud, kes ei oma Toila valda sissekirjutust. Samuti kalurid, kelle elukoht ei ole Toila vald (ei oma sissekirjutust).

Toila Sadam

Mere pst 20, 41702 Toila

Reg.kood 75038188

Telefon +372 516 5384

E-post sadam@toila.ee