LEADER projektid

14.09.17

2017. a ellu viidud Leader projektid:

 

1. Projekti nimi:  Toila aleviku noorteväljaku rajamine
1.1 projekti maksumus: 29 860,80 eurot
1.2 toetussumma: 26 874,72 eurot
1.3 omafinantseering 2 986,08
1.4 elemendid tarnis ja paigaldas Tommi Play OÜ.

Projekti eesmärk: mitmekülgsete võimalustega noorteväljaku rajamine erinevas vanuses laste ja noorte kehalise aktiivsuse soodustamiseks ning kvaliteetsema elukeskkonna loomine sportimise ja vaba- aja veetmise tingimuste parandamisega.

Projekti elluviimise tulemus:  rajatud on kaasaegne noorteväljak, mida iseloomustab aastaringne vaba ja tasuta kasutamise võimalus, mitmekülgsus ning madala kulu ja töömahuga järelhooldust vajavad kõikidele ohtusnormidele vastavad elemendid.

Rajatud noorteväljakust on kujunenud populaarne vaba- aja veetmise koht, mis soodustab kehalist aktiivsust, värskes õhus viibimist ja mugavat võimalust veeta aktiivselt vaba aega oma kodu lähedal.

Lisainformatsioon:

Piret Aller, Toila Vallavalitsus, heakorraspetsialist

telefon 518 2845, e- post:  piret.aller@toila.ee

 

2. Projekti nimi: Toila vallas toimuvate avalike ürituste jätkusuutlikkuse tagamine läbi valla omandis oleva inventari soetamise
2.1 projekti maksumus: 10 680,00 eurot
2.2 toetussumma 9 612 eurot
2.3 omafinantseering 1 068 eurot
2.4 inventari tarnija(d): V&V Invest OÜ, Evelekt Hulgi OÜ, Culflex Production OÜ

Projekti eesmärk: Toila valla poolt pakutavate kogukonnale mõeldud kultuuriteenuste toimumise jätkusuutlikuse tagamine, kvaliteedi parandamine, läbi välitingimustes kasutatavate pinkide, multifunktsionaalsete valguskettide, välimööbli ja pop-up telgi soetamise. Toila vallavalitsusele on oluline pakutava teenuse kvaliteet ja selle tõstmine, et kasu erinevate külastajate huvigruppide (näiteks lastega pered, eakad, noored) osas oleks tagatud.

Projekti elluviimise tulemus: Toila vallas paraneb kultuuri- ja spordisündmuste kvaliteet, suureneb Toila valla panus vallas tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute tegevusse.

Lisainformatsioon:

Peeter Sööt, Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja

telefon: 5306 8323, e- post: peeter.soot@toila.ee

 

 

Toimetaja: PIRET ALLER