Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid:

  • patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed nt kraadiklaas;
  • vananenud ravimid, värvid, lakid, liimid ja lahustid;
  • õli sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas, ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms);
  • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms);
  • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid)

 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid asuvad:

  • Toila alevikus:  Pikk tn 41

Jäätmete üleandmiseks eelnevalt kokku leppida tel +372 5346 9472, Sven Okunev (heakorratöötaja)

  • Voka alevikus: Narva mnt 5a (jäätmemaja)

Jäätmete üleandmiseks  eelnevalt kokku leppida tel +372 56 147 667, Tiina Juursalu (heakorratöötaja)

 

Elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta. Jäätmete kogumise ja käitlemise kulud kannab vald.
Ettevõtete kohus on oma ohtlikud jäätmed üle anda vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ohtlike jäätmete käitlemise, vastuvõtu ja sellega seotud küsimuste kohta saab infot valla heakorraspetsialistilt telefonidel 336 9620, 518 2845 või e- posti teel: piret.aller@toila.ee.