Voka Avatud Noortekeskus 

Narva mnt 2, Voka alevik, Toila vald

Avatud: E 12:00 - 18:00, T-R 14:00 - 20:00

E-post: noortekeskus@toila.ee

Veebiaadress: http://toilanoored.wixsite.com/noortekeskus

Leia meid Facebook`ist: www.facebook.com/VokaAvatudNoortekeskus

Voka Avatud Noortekeskus on noorte initsiatiivil loodud ning Toila Vallavolikogu otsusega asutatud noorsootöö korraldamise keskus. Noortekeskus tegutseb eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades, kus kesksed tegevused on kontakttöö noortega, noortele suunatud  tegevuste teostamine/tagamine ja arendava keskkonna loomine.

1. jaanuar 2012 - 31. detsember 2016 oli Voka Avatud Noortekeskus eraldiseisev Toila Vallavalitsuse hallatav asutus. 2017. aasta jaanuarist tegutseb Voka Avatud Noortekeskus Toila Vallavaltsuse hallatava asutuse Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskuse haldusüksusena ning lähtub oma tegevuses jätkuvalt avatud noorsootöö meetodist. 

Voka Avatud Noortekeskuse tegevuse põhieesmärgiks on kaasaegsete meetodite abil:

  • noortele mitmekülgsete arenguvõimaluste loomine
  • noorte igakülgne kaasamine
  • noorte omaalgatuse toetamine

Noortekeskus pakub:

  • infot noort huvitavate valdkondade kohta
  • huvi ja soovi korral karjäärinõustamist
  • osalus- ja kuuluvuskogemust
  • mitteformaalseid õppimisvõimalusi (s.o. osaleda koolitustel, organiseerida sündmuseid, kirjutada ja viia ellu projekte)
  • võimalust korraldada sünnipäevi, pere- ja beebikooli, koolitusi, infopäevi, seminare.

 

Maarja-Liisa Toost                                                                    Relika Parkman

Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus                                      Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus

Voka Avatud Noortekeskus                                                      Voka Avatud Noortekeskus 

noorsootöötaja                                                                           noorsootöötaja

Telefon: +372 5306 5595                                                         Telefon:+372 53001504

e-post: noortekeskus@toila.ee                                                e-post: Relika.Parkman@gmail.com

 

Voka Avatud Noortekeskus osaleb september 2016 - september 2018 programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine".

Ida-Viru keskpiirkonna koostöögruppi kuuluvad Toila vald, Jõhvi vald, Kohtla vald, Kohtla-Järve linn ja Kohtla-Nõmme vald. Koostöögrupi eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.