11.11.16

 

Talveperioodil 2016/ 2017 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Toila vallas osaühing SKVeod. 

 

Lepingujärgselt tuleb teede sõidetavus tagada hiljemalt hommikul kella 7.00ks või 2 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist Toila ja Voka alevikes. ,

Suuremate külakeskuste teed peavad olema sõidetavad 4 tunni jooksul, ülejäänud teed 12 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist.

 

Erateede omanikel on võimalik kokku leppida piirkonna lumetõrjetööde teostajaga ja tellida teenust kokkuleppehinnaga.

Erakinnistul paikneval teel on lumetõrje teostamiseks vajalik arusaadavalt märgistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, väiksemad põõsad-puud, kraavid jmt), et ära hoida nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.

 

Kortermajade vaheliste teede lumest puhastamiseks tuleb autod parkida võimalikult kompaktselt ning selliselt, et korraga oleks võimalik lumest puhastada võimalikult suur ala. Sõiduteele parkimine on keelatud!

 

Vallaelanikel on võimalik probleemide korral ka ise võtta ühendust lumetõrjetööde teostajaga, selleks aga on kasulik teada tee nimetust ja numbrit, millest juttu tuleb:

Toila alevik

Voka alevik

Toila vald ida suund

Toila vald lääne suund

 

OÜ SKVeod

e- post: skveod@gmail.com

juhataja Tatjana Sokolovskaja, tel + 372 518 7871

 

Lisainfot tee nimetuste ja numbrite kohta saab vallavalitsuse maakorraldajalt:

Hannes Kohtring

tel + 372 5919 1117, 336 9546

e- post: hannes.kohtring@toila.ee

 

Kõikidele lume- ja libedustõrjega seonduvatele küsimustele ja pretensioonidele vastab samuti maakorraldaja Hannes Kohtring, tel + 372 5919 1117 või e- post: hannes.kohtring@toila.ee

 

 

 

 

 

Toimetaja: PIRET ALLER