Talveperioodil 2018/ 2019 teostab lume- ja libedusetõrjetöid

Kohtla-Nõmme piirkonnas OÜ Firelli Grupp.

Martin Kuusmann 56224797
Madis Sootalu 56844529

Toila piirkonnas

osaühing SKVeod juhataja Tatjana Sokolovskaja,   tel + 372 518 7871

Kohtla piirkonnas OÜ Estamet

Piirkond nr 1- Saka, Ontika, Valaste külad
Piirkond nr 2 - Kaasikaia-Kaasikvälja-Amula-Paate- Kukruse külad
Piirkond nr 3 - Järve küla 

Piirkonna kontakttelefon - +372 5668 3397
 

Piirkond nr 4 -  Peeri, Kukruse, Kabelimetsa, Täkumetsa, Mõisamaa külad
Piirkonna kontakttelefon  +372 512 2652

Piirkond nr 5 -  Servaääre, Kohtla, Vitsiku, Roodu külad 
Piirkonna kontakttelefon  +372 5661 1373

 

 

 

Talveperioodil 2018/ 2019 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Kohtla-Nõmme piirkonnas OÜ Firelli Grupp.

Teede tähtsusgrupid 2018 - 2019 talvisel teehooldusel vaata siit

Kontakt: Martin Kuusmann 56224797
                Madis Sootalu 56844529

 

Talveperioodil 2018/ 2019 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Toila piirkonnas osaühing SKVeod. 

e- post: skveod@gmail.com

juhataja Tatjana Sokolovskaja, tel + 372 518 7871

Lepingujärgselt tuleb teede sõidetavus tagada hiljemalt hommikul kella 7.00ks või 2 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist Toila ja Voka alevikes. ,

Suuremate külakeskuste teed peavad olema sõidetavad 4 tunni jooksul, ülejäänud teed 12 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist.

Erateede omanikel on võimalik kokku leppida piirkonna lumetõrjetööde teostajaga ja tellida teenust kokkuleppehinnaga.

Erakinnistul paikneval teel on lumetõrje teostamiseks vajalik arusaadavalt märgistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, väiksemad põõsad-puud, kraavid jmt), et ära hoida nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.

Kortermajade vaheliste teede lumest puhastamiseks tuleb autod parkida võimalikult kompaktselt ning selliselt, et korraga oleks võimalik lumest puhastada võimalikult suur ala. Sõiduteele parkimine on keelatud!

Vallaelanikel on võimalik probleemide korral ka ise võtta ühendust lumetõrjetööde teostajaga, selleks aga on kasulik teada tee nimetust ja numbrit.

Toila alevik

Voka alevik

Toila vald ida suund

Toila vald lääne suund

Lisainfot tee nimetuste ja numbrite kohta saab vallavalitsuse planeerimisspetsialistilt:

Hannes Kohtring

tel + 372 5919 1117, 336 9546

e- post: hannes.kohtring@toila.ee


Talveperioodil 2018/ 2019 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Kohtla piirkonnas OÜ Estame

juhatuse liige Jelena Graf  (e-post jelena.graf@mail.ru, tel. +372 5668 3397 ) järgmiselt:

 

Piirkond nr 1- Saka, Ontika, Valaste külad

Piirkond nr 2 - Kaasikaia-Kaasikvälja-Amula-Paate- Kukruse külad

Piirkond nr 3 - Järve küla

Piirkonna kontakttelefon - +372 5668 3397

 

Piirkond nr 4 -  Peeri, Kukruse, Kabelimetsa, Täkumetsa, Mõisamaa külad

Piirkonna kontakttelefon  +372 512 2652

 

Piirkond nr 5 -  Servaääre, Kohtla, Vitsiku, Roodu külad

Piirkonna kontakttelefon  +372 5661 1373

 

Piirkonnas pööratakse esimeses järjekorras tähelepanu Toila valla teeregistris olevate ja avalikuks kasutuseks määratud teede hooldusele.

Lumekoristustööd peavad olema teostatud igapäevaselt kella 7.00. Eriolukorras (kestev lumesadu ja tuisk) peavad avalikus kasutuses olevad teed olema läbitavad kella 7:00 kuni 22:00

Kõik teed peavad olema korrastatud hiljemalt 5 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.

 

 


 

Kõikidele lume- ja libedustõrjega seonduvatele küsimustele ja pretensioonidele vastab samuti planeerimisspetsialist Hannes Kohtring, tel + 372 5919 1117 või e- post: hannes.kohtring@toila.ee