Avatud rendikonkurss Toila sadamahoone
aadressiga Mere pst 21 Toila
rendile andmiseks toitlustus- ja meelelahutusteenuse pakkumiseks  

Konkurss on lõppenud

Toila Vallavalitsus kuulutab kolmandat korda välja avatud rendikonkursi Toila alevikus Mere pst 21 asuva Toila sadamahoone rendile andmiseks järgmiseks 10. aastaks. Hoone antakse rendile aastaringselt toitlustus- ja meelelahutusteenuse pakkumiseks.

Tingimused:

 • Rendile antakse hoone ja tulevase terrassi alune maa. Rentnik on kohustatud hoone juurde ehitama piirdega puidust või kivisillutisega väliterrassi minimaalselt 100m2 ja maksimaalselt 200m2 teenuse paremaks pakkumiseks;
 • Rendilepingu perioodi alguseks loetakse lepingu sõlmimise hetkest 10 aastat. Vallal on õigus rendilepingut pikendada juhul, kui rentnik on omalt poolt kõiki lepingutingimusi jm kokkuleppeid täitnud ning taganud kvaliteetse teenuse osutamise rendiperioodil;
 • Renditasu suuruses jõutakse kokkuleppele läbirääkimiste teel;
 • Toitlustusteenuse osas on tingimuseks sooja toidu valmistamine kohapeal;
 • Rentniku kohustuseks on renoveerida hoone osad, mis takistavad kvaliteetse teenuse osutamist;
 • Osutama teenust perioodil 01.09 - 31.05 vähemalt 2 päeva nädalas ning perioodil 01.06 - 31.08 vähemalt 5 päeva nädalas;
 • Tagama Toila valla või selle asutuse Toila Sadam poolt sadama ja rannaalal korraldatavatel üritustel lahtioleku ning tegema selle korraldajatega igakülgset koostööd;
 • Konkursil osaleja peab arvestama, et suveperioodil on sadama- ja rannaalal tasuline parkimine alates kell 10:00 kuni 20:00, kehtib ka rendiobjekti külastajatele.

Pakkumisena esitatakse visioon ja teenuse kirjeldus. Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon vaatab kõik esitatud pakkumised üle ning otsustab, kellega alustatakse läbirääkimisi lepingu tingimuste ja lepingu sõlmimise üle. Komisjon võib korraldada pakkujatega eraldi kohtumisi pakkumise sisu täpsustamiseks.

Juhendmaterjal visiooni ja teenuse kirjelduse koostamiseks, koos investeeringute tabeliga.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019.

Pakkumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil toilavv@toila.ee, pealkirjas märkida "Mere pst 21 rendikonkurss".

Täiendav info valla arendusnõunikult Mehis Luus, +372 520 9403, mehis.luus@toila.ee

____________________________________

Avatud rendikonkurss Mere pst 21 Toila
hoone rendile andmiseks toitlustus- ja meelelahutusteenuse pakkumiseks

Toila Vallavalitsus kuulutab teistkordselt välja avatud rendikonkursi Toila alevikus Mere pst 21 asuva hoone (endine Sadamakõrts) rendile andmiseks järgnevaks 10. aastaks. Hoone antakse rendile aastaringselt toitlustus- ja meelelahutusteenuse pakkumiseks.

Rendikonkursi tingimused on välja toodud SIIN!

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.01.2019 (pikendatud 17.12.2018). Pakkumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil toilavv@toila.ee, pealkirjas märkida "Mere pst 21 rendikonkurss". Kõik esitatavad dokumendid on kirjeldatud rendikonkursi tingimustes, sh selle lisades.

Täiendav info valla arendusnõunikult Mehis Luus, +372 520 9403, mehis.luus@toila.ee

____________________________________

Avatud rendikonkurss
Mere pst 21 Toila
hoone rendile andmiseks

Toila Vallavalitsus kuulutab välja avatud rendikonkursi Toila alevikus Mere pst 21 asuva hoone (endine Sadamakõrts) rendile andmiseks järgnevaks 10. aastaks, vt vallavalitsuse korraldus 22.05.2018 nr 149.

Mere pst 21 hoone (ehitise alune pind 262m2) antakse rendile aastaringselt toitlustus- ja meelelahutusteenuse pakkumiseks.

Vt täpsemaid konkursi tingimusi SIIT!

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.06.2018 pikendatud kuni 15.07.2018. Pakkumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil toilavv@toila.ee, pealkirjas märkida "Mere pst 21 rendikonkurss".

Pakkumise dokumentidena tuleb esitada:

 • Taotlus konkursil osalemiseks (vabas vormis);
 • Visioon arvestades rendileandja poolt kehtestatud tingimusi:
  • Visioon 10 aastaks peab muu hulgas sisaldama:
   • Osutavate teenuste kirjeldus;
   • Teeninduse kõrge kvaliteedi tagamise abinõud;
   • Loodavate töökohtade arv;
   • Renditud vara säilimise abinõud.
 • Detailne investeeringute kava koos ajakava ja maksumustega tõendamaks, et konkursil osaleja on enda jaoks kaasnevad kulud põhjalikult läbi mõelnud;
 • Finantsasutuse garantiikiri investeeringute elluviimise suutlikkuse tõendamiseks või muu kinnitus vahendite olemasolu kohta;
 • Füüsilised isikud CV, juriidilisel isikul konkurssi objekti osas vastutava spetsialisti CV.

Täiendav info ja hoone plaanid valla arendusnõunikult Mehis Luus`ilt, telefon +372 520 9403, e-post mehis.luus@toila.ee