Toila Vallavolikogu 1. koosseisu alatised komisjonid

 

Revisjonikomisjon - seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesannete täitmine tööplaani alusel või volikogu ülesandel

esimees - Mehis Astok

aseesimees - Olesja Ojamäe

liikmed - Ursi Joost

 

Majanduskomisjon - eelarve, kohalike maksude, valla arengu (s.h. arengukavad), vallavara valitsemise, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, ettevõtluse ja turismi küsimused, külade liikumine

esimees - Gert Tartlan

aseesimees - Etti Kagarov

liikmed - Mehis Astok, Roland Peets, Kirill Shevelev, Aivar Tamme, Hannes, Lumiste, Meelis Tint, Andra Pärnamäe, Anatoli Ikohainen

 

Sotsiaalkomisjon - sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused

esimees - Lea Rand

aseesimees - Ursi Joost

liikmed - Kalle Merilai, Jaak Pruunes, Krista Kool, Moonika Räitsak, Kersti Tammesaar

 

Hariduskomisjonhariduse (s.h. alus- ja huviharidus), kultuuri, spordi, laste- ja noorsootöö ning valla sümboolika küsimused

esimees - Kalev Naur

aseesimees - Tiit Salvan

liikmed Signe Ilmjärv, Ruth Kerov, Deivi Migaljov, Lea Rand, Johannes Neiland, Kaisa Pukk, Merle Harjo, Imbi Tito, Bruno Uustal, Andrus Kurs, Andrus Lehismets, Liivi Kingu, Arina Koppel, Olesja Ojamäe