JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

Konteinerite asukohad Toila piirkonnas

Konteinerite asukohad Kohtla-Nõmme piirkonnas

Segapakendite ( plast, klaas, metall, joogikartong) kogumiseks on valla territooriumile paigaldatud vastavad konteinerid, samuti on olemas võimalus ära tuua paberit ja pappi, ohtlikke jäätmeid, vanaelektroonikat ja rehve.

Palume kasutada eelnimetatud konteinereid ja kogumiskohti ainult liigiti kogutud jäätmete jaoks!

- info jäätmete sortimisest  www.envir.ee

- prügi sorteerimise juhend

- prügi sortimise TABEL

- KUIDAS SOODSALT VABANEDA EHITUSJÄÄTMETEST

- info lõkkes ning kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest www.lõke.ee

- info toidujäätmete kohta www.tarbitoitutargalt.ee