JÄÄTMEINFO

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

 

Korraldatud jäätmevedu Toila vallas teostab  perioodil 15.10.2013- 15.10.2017.a EKOVIR OÜ.

Ekovir OÜ kontaktandmed:

Kaasiku 28, 41541, JÕHVI

Tööaeg E-R: 08.00- 17.00 (lõuna 12.00- 13.00)

Telefon: 33 66 726

E-post: ekovir@ekovir.ee

http://www.ekovir.ee/et/

 

Teadmiseks jäätmevaldajatele!

-  Jäätmevedaja (edaspidi vedaja) kohustub tagama eestikeelse klienditeeninduse selliselt, et jäätmevaldajal on võimalik pöörduda korraldatud jäätmeveo teenusega seonduvates küsimustes vedaja poole tel ja e- posti teel tööpäevadel 8.00- 17.00, sealjuures ei tohi jäätmevaldaja e-kirjale vastamise aeg ületada 2 tööpäeva.

-  Vedajal on õigus jätta jäätmemahuti tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, kui mahutisse on pandud jäätmeid, mida sinna panna ei tohi (ohtlikud jäätmed, vedelad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed jms) või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud juurdepääsu mahutile. Juhul kui vedaja rakendab tasu tühisõidu eest, peab vedaja tegema jäätmemahuti asukohast ja sisust või juurdepääsu takistavatest asjaoludest fotod ning edastama koos vastava pretensiooniga hiljemalt 3 tööpäeva jooksul jäätmevaldajale.

-  Vedajal on õigus küsida lisatasu jäätmekäitluslepingu või vegraafiku paberkandjal postitamise eest. Vedajal ei ole õigust küsida tasu jäätmekäitluslepingu, arve, kordusarve või veograafiku väljastamise eest e- posti teel.

-  Kui jäätmevaldaja ei saa vedaja poolt kokkulepitud ajal kvaliteetset teenust, kaasa arvatud asendusteenuse pakkumine 3 tööpäeva jooksul pärast korralise teenuse ärajäämist, on jäätmevaldajal õigus nõuda vedaja süül saamata jäänud teenuse korvamist järgmise korralise teenuse null (0) hinnaga saamise teel koos saamata jäänud teenuse täitmisega.

Blanketid

Õigusaktid

 

 

 

JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

 

Konteinerite asukohad

Segapakendite ( plast, klaas, metall, joogikartong) kogumiseks on valla territooriumile paigaldatud vastavad konteinerid, samuti on olemas võimalus ära tuua paberit ja pappi, ohtlikke jäätmeid, vanaelektroonikat ja rehve.

Palume kasutada eelnimetatud konteinereid ja kogumiskohti ainult liigiti kogutud jäätmete jaoks!

 

 

- info jäätmete sortimisest  www.envir.ee

- info lõkkes ning kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest www.lõke.ee

- info toidujäätmete kohta www.tarbitoitutargalt.ee