Sotsiaaltöötaja vastuvõtt Toilas: E 8.00-16.00 N 8.00-16.00 Tel. 336 9501 ;  53419885  ;  53009469   Vokas: K 8.00-12.00 (Toimub kuu...

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt Toilas: E 8.00-16.00 N 8.00-16.00 Tel. 336 9501 ;  53419885  ;  53009469   Vokas: K 8.00-12.00 (Toimub kuu...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest...

Tehnilise Järelevalve Amet kutsub eestimaalasi Teeme Ära talgupäeval teada andma ohtlikest kaevudest

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest...

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Hulkuvad loomad

Hulkuvad loomad Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib: Loomakaitseseadus Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate...

Toila vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke "Toila valla haljasalade hooldamine 2018". Riigihanke number 196903. Hankega on võimalik tutvuda lingil ...

Toila valla haljasalade hange

Toila vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke "Toila valla haljasalade hooldamine 2018". Riigihanke number 196903. Hankega on võimalik tutvuda lingil ...

  Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid : patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat...

OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

  Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid : patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat...

Jäätmetekitajal on õigus taotleda hajaasustusalal jäätmekogumisvahendite tühjendamissageduse vähendamist või  vabastamist. Selleks esitab taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse...

Toila valla Kohtla ja Kohtla-Nõmme veopiirkonnas käivitub korraldatud jäätmevedu 01.05.2018

Jäätmetekitajal on õigus taotleda hajaasustusalal jäätmekogumisvahendite tühjendamissageduse vähendamist või  vabastamist. Selleks esitab taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse...

Toila Vallavalitsus võtab alates 07.05.2017 kuni 12.05.2017.a .vastu  kella 15.00 kuni 17.00 -ni aadressil Kaevurite pst 19 Kohtla-Nõmme elanikelt ohtlike jäätmeid . Eraldi...

Jäätmete liigiti kogumine

Toila Vallavalitsus võtab alates 07.05.2017 kuni 12.05.2017.a .vastu  kella 15.00 kuni 17.00 -ni aadressil Kaevurite pst 19 Kohtla-Nõmme elanikelt ohtlike jäätmeid . Eraldi...

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele : inglise keele õpetaja (9 tundi nädalas ) tüdrukute käsitöö õpetaja (7 tundi nädalas) . Tööle...

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi ametikohtadele

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele : inglise keele õpetaja (9 tundi nädalas ) tüdrukute käsitöö õpetaja (7 tundi nädalas) . Tööle...

Eelarved Toila valla eelarved 2018.aasta eelarve 2017.aasta eelarve   2016. aasta eelarve    2015. aasta eelarve ,  ...

Eelarve ja maj.aasta aruanne

Eelarved Toila valla eelarved 2018.aasta eelarve 2017.aasta eelarve   2016. aasta eelarve    2015. aasta eelarve ,  ...

Käesolevaga anname teada, et Maanteeameti tellimusel on koostatud põhiprojekt kõrvalmaantee 13115 lõigule km 0,0-3,346. Maanteelõik algab Juurdeveo tänavast ning hõlmab Kohtla-Nõmme...

Kõrvalmaantee 13115 Kohtla – Kohtla-Nõmme km 0,0-3,346 projekti avalikustamine

Käesolevaga anname teada, et Maanteeameti tellimusel on koostatud põhiprojekt kõrvalmaantee 13115 lõigule km 0,0-3,346. Maanteelõik algab Juurdeveo tänavast ning hõlmab Kohtla-Nõmme...

Austatud Toila valla elanik! Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla...

Sotsiaaltoetused

Austatud Toila valla elanik! Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla...

Eesti 100 video  https://www.youtube.com/watch?v=MM2QT0ALGfU Ma pole lahti löödud laast, mis lendab tuulte eest, vaid osa oma isamaast ja piisk ta mereveest. Mis sest, et...

Palju õnne Eesti Vabariik 100

Eesti 100 video  https://www.youtube.com/watch?v=MM2QT0ALGfU Ma pole lahti löödud laast, mis lendab tuulte eest, vaid osa oma isamaast ja piisk ta mereveest. Mis sest, et...

Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad Toila valla jäätmehoolduseeskiri   Toila valla heakorraeeskirjad Kohtla valla heakorra...

Keskkond, korrad

Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad Toila valla jäätmehoolduseeskiri   Toila valla heakorraeeskirjad Kohtla valla heakorra...

Piirkonnapolitseinik  Aili Avameri  tööpiirkonnaks on endise Kohtla  ja Kohtla-Nõmme valdade territooriumid. Vastuvõtt  iga kuu teisel kolmapäeval Kohtla...

Piirkonnapolitseiniku vastvõtt

Piirkonnapolitseinik  Aili Avameri  tööpiirkonnaks on endise Kohtla  ja Kohtla-Nõmme valdade territooriumid. Vastuvõtt  iga kuu teisel kolmapäeval Kohtla...

TOILA VALLA HANKED     Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta HANKEPLAAN   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt...

Hanked

TOILA VALLA HANKED     Toila valla hankekord Toila valla 2017. aasta HANKEPLAAN   Informatsiooni Toila vallavalitsuse poolt...

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt  jäätmeseadusest  on Eestis jäätmete liigiti kogumine...

JÄÄTMEINFO

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt  jäätmeseadusest  on Eestis jäätmete liigiti kogumine...

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13...

Raudteeõnnetuste vältimine on eelkõige liikleja enda kätes

2017. aastal toimus kokku 22 raudteeõnnetust, millest 10 olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsasõidud raudteel viibinud inimesele. Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 13...

Toila vallavanema Eve Easti vastuvõtt: iga kuu teine esmaspäev  09.00-12.00 Toila vallamajas 13.00-14.00 Kohtla teenuskeskuses 14.30-16.00 Kohtla-Nõmme teenuskeskuses   ...

Toila vallavanema ja vallavolikogu esimehe vastuvõtu ajad

Toila vallavanema Eve Easti vastuvõtt: iga kuu teine esmaspäev  09.00-12.00 Toila vallamajas 13.00-14.00 Kohtla teenuskeskuses 14.30-16.00 Kohtla-Nõmme teenuskeskuses   ...

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

Perearstid

Voka perearst Endel Sprengk vastuvõtt aadressil Narva mnt 2, Voka E-post: taimi.sprengk@mail.ee Perearsti mobiiltelefon: 52 72 131 Haigekassa perearsti nõuandetelefon:...

  Toila Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel (elektroonilise oksjonina oksjoniportaalis Osta.ee  avalikuks otstarbeks ja vallavalitsemiseks...

Vallavara võõrandamine

  Toila Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel (elektroonilise oksjonina oksjoniportaalis Osta.ee  avalikuks otstarbeks ja vallavalitsemiseks...