« Tagasi

Päästeamet tuletab meelde

Nädalavahetuse eel tuletab Päästeamet lõkke tegijatele meelde järgmist: 

·         Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.

·         Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile

·         Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;

·         Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel ja hoonest vähemalt 15 meetri kaugusele.

·         Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)

·         Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud. Lõket ei tohi jätta järelevalveta.

·         Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

 

Ohutut nädalavahetust!

PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond