« Tagasi

Toila vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus.

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 30.04.2019 Toila vallavalitsuse meiliaadressil toilavv@toila.ee (digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressil Pikk 13a, Toila alevik, 41702 Toila märgusõnaga "Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus". Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Toila vallavalitsuse teenuspunktid Kohtla-Nõmmel ja Kohtlas.

Taotlusvooru raames kehtivad tegevustele standardiseeritud ühikuhinnad: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf#

Taotluse vorm „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" osalemiseks ja eluruumi kohandamiseks.

Lisainfo Krista Kool, 5341 9885, krista.kool@toila.ee