« Tagasi

Mõttetasandil ringelnud idee saab teoks

Nagu iga uue ettevõtmise puhul, on ka noortevolikogude loomise aluseks tahe. Noortevolikogude puhul peab soov ja eestvedamine tulema just kohalikelt noortelt endilt. Toila valla aktivsed noored avaldasid soovi, et noored oleksid senisest rohkem kaasatud valda puudutavatesse küsimustesse.

Kohaliku tasandi noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele. Noori kaasates vald tagab olukorda, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. Noortevolikogul on peale põhimääruse kinnitamist võimalik taotleda toetust tegevuste ja projektide läbiviimiseks erinevatest fondidest ja Eesti Noorsooühenduste Liidult.

Toila Vallavolikogu 26. septembri 2018. a istungil kehtestas volikogu noortevolikogu põhimääruse. Põhimäärus annab aluse Toila valla noortel ametlikult tegutseda ning õiguse Toila noortevolikogu nime kasutada. Peale määruse jõustumist alustab Toila vallas ametlikult tegevust noorte esindusorganisatsioon - Toila valla noortevolikogu.