« Tagasi

Toila Lasteaed Naerumeri kuulutab välja konkurssi lasteaiaõpetaja ametikohale

Toila Lasteaed Naerumeri

Kuulutab välja konkurssi lasteaiaõpetaja ametikohale  (3 ametikohta  koormusega 1,0).

Ootame loovaid, initsiatiivikaid ja uutele tuultele avatuid inimesi, kelle kvalifikatsioon vastab haridusministri 26.08.2001 määrusele nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" õpetajale sätestatud kvalifikastsiooninõuetele.

Kui tunned, et oled see õige õpetaja, siis kandideerimiseks esita avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 6. augustiks 2018 aadressile naerumeri@lasteaed.eu

Lisainfo telefonil:
Leena Tukkia  5273014                                        
direktor

 

Pakume meeldivat kollektiivi, häid töötingimusi ja enesearenguvõimalusi.

Tööle asumise aeg on 01.09.2018