« Tagasi

Rannavõrkpalli väljakud Toila aleviku rannaalal

Toila Vallavalitsus esitas PRIA Leader toetusi koordineeriva Kirderanniku Koostöökogu kevadisse toetusvooru Toila rannavõrkpalli väljakute rekonstrueerimise projekti.

Projekti eesmärgiks on Toila aleviku rannaala sportimis- ja vaba aja veetmise teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parendamine. Kvaliteedi tagamiseks on tellitud põhjalik eelprojekt, mis arvestab rannavõrkpalli väljakutele kehtivate nõuetega selliselt, et need vastaksid ka võistluste läbiviimiseks seatud tingimustele ning kättesaadavus paraneb läbi täiendava väljaku rajamise - kui täna on rannaalal 1, siis projekti realiseerimise järgselt saab olema 2 väljakut.

Projekti abikõlblik kogumaksumus on 33 941,50 eurot, millest toetussumma moodustab 90% (30 547,35 eurot). Kirderanniku Koostöökogu otsustas projekti toetada ning augustikuu keskpaigaks peaks saabuma ka PRIA toetusotsus, misjärel kuulutab vallavalitsus septembris välja lihthanke tööde teostaja leidmiseks. Hiljemalt 2019. aasta suveperioodi alguseks on projektiga seotud tegevused lõpetatud ning väljakud kõikidele huvilistele avalikuks kasutamiseks avatud.