« Tagasi

Toila valla Kohtla ja Kohtla-Nõmme veopiirkonnas käivitub korraldatud jäätmevedu 01.05.2018

Jäätmetekitajal on õigus taotleda hajaasustusalal jäätmekogumisvahendite tühjendamissageduse vähendamist või  vabastamist. Selleks esitab taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse vallavalitsusele. Taotluse menetlemisel vallavalitsus, olles saanud kirjaliku taotluse, tutvub jäätmetekkega taotluses esitatud asukohal, konsulteerides jäätmevedajaga. Otsusest teavitatakse kirjalikult nii taotlejat kui jäätmevedajat ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise päevast.

Tiheasustusalal (Kohtla -Nõmme alevik ja Järve küla) peab toimuma segaolmejäätmete äravedu vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.

Taotlus esitada kas paberkandjal või e-postiga aadressile margit.juuse@toila.ee või toilavv@toila.ee

Jäätmeveo muutmise taotlus

Jäätmeveost vabastamise taotlus