« Tagasi

Kõrvalmaantee 13115 Kohtla – Kohtla-Nõmme km 0,0-3,346 projekti avalikustamine

Käesolevaga anname teada, et Maanteeameti tellimusel on koostatud põhiprojekt kõrvalmaantee 13115 lõigule km 0,0-3,346.

Maanteelõik algab Juurdeveo tänavast ning hõlmab Kohtla-Nõmme alevis Jaama, Kooli ja Taime tänavaid. Projekt käsitleb sõidutee ja jalgteede katendi uuendamist, liikluskorraldust,
tänavavalgustuse paigaldamist ning sademevee ärajuhtimist.

Projekti materjalidega (pdf-kujul joonised ja seletuskiri) saab tutvuda järgneval lingil: https://www.dropbox.com/sh/nyxinwsegxri6wq/AAAnSBVsHa8j7VyonU6gCx_Ba?dl=0

Paberkujul eksemplariga on võimalik tutvuda Kohtla-Nõmme teenuskeskuses Kooli 6 perioodil 19.03 – 02.04.2018.

 

Projekteerija:
Tinter-Projekt OÜ, reg. 10149499
Turu 34, Tartu 51014

Kontaktisik: Meelis Kleinson, tel. 5136615

Email: meelis@tinterprojekt.ee

Tellija esindaja: Priit Moor (Maanteeameti Rakvere esindus)