« Tagasi

Lumelükkamine

Talveperioodil 2017/ 2018 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Toila piirkonnas osaühing SKVeod:

e- post: skveod@gmail.com, juhataja Tatjana Sokolovskaja, tel + 372 518 7871

Lepingujärgselt tuleb teede sõidetavus tagada hiljemalt hommikul kella 7.00ks või 2 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist Toila ja Voka alevikes. ,

Suuremate külakeskuste teed peavad olema sõidetavad 4 tunni jooksul, ülejäänud teed 12 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist.

Erateede omanikel on võimalik kokku leppida piirkonna lumetõrjetööde teostajaga ja tellida teenust kokkuleppehinnaga.

Erakinnistul paikneval teel on lumetõrje teostamiseks vajalik arusaadavalt märgistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, väiksemad põõsad-puud, kraavid jmt), et ära hoida nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.

Kortermajade vaheliste teede lumest puhastamiseks tuleb autod parkida võimalikult kompaktselt ning selliselt, et korraga oleks võimalik lumest puhastada võimalikult suur ala. Sõiduteele parkimine on keelatud!


Lumetõrjetööde kaardid:

Toila alevik

Toila Vald Ida suund

Voka alevik

Toila vald Lääne suund

 

Infot lume- ja libedusetõrjetööde osas,  teede nimetuste ja numbrite kohta annab:

maakorraldaja Hannes Kohtring
tel + 372 5919 1117, 336 9546
e- post: hannes.kohtring@toila.ee

Kõikidele lume- ja libedustõrjega seonduvatele küsimustele ja pretensioonidele vastab samuti maakorraldaja Hannes Kohtring, tel + 372 5919 1117 või e- post: hannes.kohtring@toila.ee

 

Talveperioodil 2017/ 2018 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Kohtla piirkonnas perioodil 15.10.2016 – 30.04.2019 OÜ Estamet 

 juhatuse liige Jelena Graf  (e-post jelena.graf@mail.ru, tel. +372 5668 3397 ) järgmiselt:

Piirkonna kontakttelefon - +372 5668 3397

Piirkond nr 1- Saka, Ontika, Valaste külad

Piirkond nr 2 - Kaasikaia-Kaasikvälja-Amula-Paate- Kukruse külad

Piirkond nr 3 - Järve küla

Piirkonna kontakttelefon  +372 512 2652

Piirkond nr 4 -  Peeri, Kukruse, Kabelimetsa, Täkumetsa, Mõisamaa külad

Piirkonna kontakttelefon  +372 5661 1373

Piirkond nr 5 -  Servaääre, Kohtla, Vitsiku, Roodu külad

 

Piirkonnas pööratakse esimeses järjekorras tähelepanu Toila valla teeregistris olevate ja avalikuks kasutuseks määratud teede hooldusele. Lumekoristustööd peavad olema teostatud igapäevaselt kella 7.00. Eriolukorras (kestev lumesadu ja tuisk) peavad avalikus kasutuses olevad teed olema läbitavad kella 7:00 kuni 22:00 Kõik teed peavad olema korrastatud hiljemalt 5 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.

 

 

Talveperioodil 2017/ 2018 teostab lume- ja libedusetõrjetöid Kohtla-Nõmme piirkonnas OÜ Firelli Grupp.

Teede tähtsusgrupid 2017 - 2018 talvisel teehooldusel vaata siit

Küsimuste korral pöörduda valla haldusspetsialisti poole, Madis Maakaar, tel 56265624.