« Tagasi

Rahvaküsitluse tulemused

Suur tänu kõigile rahvaküsitluses osalenutele!

Kokku osales küsitluses 389 inimest ehk 20,23%. Nimekirjas oli kokku 1923 inimest.

Küsimusele «Kas toetate Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja Tudulinna valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?» vastas -

JAH - 10 inimest ehk 2,57%
EI - 379 inimest ehk 97,43%

Toila Vallavolikogu 26.04.2017.a. otsus nr 105 "Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine"