« Tagasi

Õpilasmalev 2017

Tihtipeale on tööle kandideerides paljude kandidaatide nõrkuseks tööandja silmis vähene töökogemus. Kuidas aga töökogemust saada kui kõik nõuavad eelnevat töökogemust? Lahendus on õpilasmalev! Malevasse tööle pääsemiseks ei ole vaja eelnevat töökogemust, samas läheb malevakogemus arvesse töökogemusena, mis annab eelise ka edaspidi töökohtadele kandideerides. 13-18 aastane Toila valla noor, kandideeri õpilasmalevasse juba täna, sest homme on alati homme!

 

Malevasse kandideerimine: 10. aprill - 12. mai

Karjääritund (osalemine heaks eelduseks kandideerimisel): 2. mai

Töövestlused: 22. mai - 26. mai

Malevlaste nimekiri: 1. juuni

 

Avaldus esitada hiljemalt 12. maiks 2017 kell 12.00 Voka Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja või Toila Gümnaasiumi sekretäri kätte. Avalduse lahutamatuteks osadeks on CV ning motivatsioonikiri.

 

Avalduse blanketi leiad Toila Gümnaasiumi sekretäri juurest või Voka Avatud Noortekeskusest, samuti on Sul see võimalik täitmiseks alla laadida SIIT (link: https://docs.google.com/document/d/1StbeAopDzXw6nwh3pkP1LwOEJoM3CbftwC1ay7rgK4k/edit) !

 

MALEVAINFO!

 

 • tööpäeva pikkus: 4 tundi

 • maleva pikkus: 2 nädalat, kokku 10 tööpäeva

 • maleva toimumisaeg: 3. juuli – 16. juuli 2017

 • tööpäev: 9.00-13.00 tööaeg, 13.00-14.00 lõunasöök

 • malevlaste arv: 15

 • Õpilasmalevas osalejad saavad töötasu, töötasu kohta peavad rühmajuhid tundide arvestust, töötasu kantakse lapse või lapsevanema pangaarvele maleva lõpus

 • iga laps saab lõunaks sooja tervislikku toitu, selle tasu ei arvestata maha töötasust

 • töökasvatusega põimitakse kultuurilis-sportlik kasvatustöö

 • lapsed ööbivad kodus

 • rühmade komplekteerimine: avalduse, CV ja motivatsioonikirja alusel 12. maiks kell 12.00 Voka Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja või Toila gümnaasiumi sekretäri kätte. Töövestlus kandidaatidega toimub ajavahemikul 22. – 26. mai 2017 (vestluse aja teatame FBs ja meilidele). Vestluses vaatame üle motivatsiooni tööd teha. Malevlaste nimekiri avalikustatakse Voka Avatud Noortekeskuse kodulehel http://toilanoored.wixsite.com/noortekeskus, Toila valla koduleheküljel, infostendil koolimajas ning Toila Valla lehes.

 • ohutuse tagamine: esmaabi vahendid igal rühmajuhil; mütside, töökinnaste (kindad korraldajate poolt), vajadusel ka kummikute kandmise kohustus; lapsevanemal tuleb arvestada lapse tööle lubamisel puukentsefaliidi ohuga.

 • peamised tööandjad: Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, Toila Vallavalitsus

 • tehtavad tööd: heakorratööd Toila valla territooriumil

 • info: Maarja-Liisa Toost, +372 5306 5595, noortekeskus@toila.ee  

 • Malev toimub üheaegselt Illuka, Jõhvi ja Vaivara malevatega.

 • Malevaürituste hulka kuulub: malevate avamine Jõhvis, spordipäev Illuka Põhikoolis, orienteerumiskolmapäev Vaivaras ning lõpupidu Toilas.

 • Lisaks aitavad Toila rühma malevlaste organiseeritud vaba aja planeerimisele kaasa Toila Vabatahtlik Merepääste ning Pühajõe Puhkemaja.   

 

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt. muudatusi sõltuvalt ilmast ja muust meist mitteolenevatest põhjustest.